Kan du se for deg en jobb der du bidrar til å løse noen av vår tids viktigste samfunnsoppdrag? AF Anlegg er en viktig samfunnsbygger med gjennomføringskraft til å løse noen av de største anleggsprosjektene i landet.

Nå søker vi anleggsleder til noen av Norges største og mest krevende anleggsprosjekter. Prosjektene vil pågå over lengre tid, og du har nå en unik mulighet til å være med på noen av de råeste anleggsprosjektene i Skandinavia fra start til slutt. Prosjektene har god geografisk spredning, og det er mulig å påvirke hvor i landet du vil jobbe, dersom du er spesielt interessert i ett av prosjektene.

 

Gode utviklingsmuligheter
Vi kan love deg et prestasjonsmiljø med høy trivsel, i et fellesskap der alle er like mye verdt. Du vil få jobbe i et av de mest fremtidsrettede anleggsmiljøene i Norge og få mange gode kolleger som er lidenskapelig opptatt av jobben sin. Sammen skal vi skape et godt veiprosjekt som vil ha stor betydning for mange menneskers liv – og du vil ha god personlig utvikling mens prosjektet blir til.

  

Arbeidsoppgaver
Som anleggsleder får du ansvar for produksjon, fremdrift, kvalitet og økonomi i prosjektet. Det innebærer at du har ansvar for oppfølging og koordinering av egne ressurser, underentreprenører og leverandører, samt planlegging mot sideentreprenører. For å få til dette forventes det at du:

  • Til enhver tid sørger for etterlevelse av gjeldende HMS-krav
  • Samhandler godt med kundens representanter
  • Motiverer medarbeiderne til å nå mål, slik at kundens forventinger innfris så godt som mulig
  • Påser at arbeid utføres i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk
  • Utvikler gode relasjoner med kunder, underentreprenører og leverandører, og bidra til langsiktig samarbeid og gjennomføring av nye prosjekter

 

Din kompetanse
Vi leter etter deg som har minimum noen års erfaring fra å lede større deler av bygg- eller anleggsprosjekt, og som har en kompromissløs holdning til sikkerhet. Samtidig har du et kvalitetsbevisst og kommersielt hode med øye for detaljer. Du har høyere teknisk utdannelse med minimum bachelorgrad.

Du er en forutsetning at du har gode formuleringsevner på norsk og engelsk, og at du innehar førerkort kl. B. Som anleggsleder må du også være motivert til å ukependle til prosjekter i hele landet.

 

Personlige egenskaper
Anleggslederen har personalansvar for den operative driften, og jobben vil passe godt for deg som av andre omtales som motiverende, tydelig og strukturert. Du er ellers kjent for dine gode samarbeidsevner og evne til å jobbe både løsningsorientert og målrettet.

Vi har en uformell kultur i AF Anlegg, og er avhengig av godt samarbeid på tvers av disipliner og fag. Du er derfor også opptatt av å bidra til både det faglige og sosiale miljøet på prosjektet.

 

Om AF Anlegg
AF Anlegg utfører prosjekter innen samferdsel, infrastruktur og vannkraft og er involvert i flere av de til enhver tid viktigste samfunnsoppdragene i Norge og Sverige. Vår ekspertise er innen vei, bane, flyplass, fundamentering, tunnel, tunnelinnredning og sikring. Virksomheten omfatter også nybygg og oppgradering av olje-, gass- og havneanlegg. Med nysgjerrighet utfordrer vi sammen det etablerte og etterlater varige fotavtrykk i samfunnet du kan være stolt av å ha vært med på.

Bli med å rydde fra fortiden og bygge for fremtiden, du også.