AF Offshore Decom er ledende i Europa innen fjerning, riving og gjenvinning av offshoreinstallasjoner. I over 20 år har vi utviklet nye metoder og bygget kompetanse på fjerning og gjenvinning av komplekse industrianlegg og andre konstruksjoner. AF Offshore Decom klarer å gjenvinne 98 prosent av en utrangert offshoreinstallasjon. Våre godt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring fra riveprosjekter gjør det mulig for AF å påta oss de mest utfordrende fjerningsoppdragene i Nordsjøen. AF Offshore Decom tilbyr også en rekke konsulenttjenester som tekniske studier og kartlegging av farlig avfall. AF Offshore Decom er sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001.

AF Offshore Decoms fremste styrke er evnen til å lede og gjennomføre store og komplekse riveprosjekter. Gjennom mange år med prosjektarbeid kan vi vise til meget gode resultater og godt opparbeidede systemer innen HMS&K-området

Våre prosjekter foregår i hovedsak i Nordsjøen og ved AF Miljøbase Vats, et av verdens mest moderne mottaksanlegg for utrangerte oljeinstallasjoner.

Våre ansatte trives på jobb og er våre viktigste ressurser for at vi skal nå våre mål.. I tillegg besitter AF Offshore Decom en sterk entreprenør ånd og innovasjonskultur, og vi er på utkikk etter fremoverlente medarbeidere som er motiverte for nye og spennende prosjekter.

Arbeidsoppgaver:

 • Sikre implementering av god HMS&K-kultur i drifts- og prosjektorganisasjonene
 • Drift og vedlikehold at prosjektenes HMS og kvalitetssystemer
 • Påse at risikoreduserende tiltak implementeres og følges opp i prosjektene
 • Implementere kontrakt- og lovkrav i prosjektgjennomføring
 • Koordinere og utarbeide pålitelig rapportering av HMS & K-resultater
 • Hyppig kontakt med kunder og leverandører
 • Planlegging og koordinere relevante risikoanalyser
 • Granskning av avvik og alvorlige hendelser, og tilhørende rotårsaker.
 • Administrator av sentrale HMS-systemer
 • Være faglig rådgiver og gjennomføre opplæring innenfor HMS&K-fagene
 • Planlegging og gjennomføring av både interne og eksterne revisjoner
 • Drive forbedringsarbeid innenfor HMS&K

Egenskaper:

 • Du er til å stole på
 • Du er positiv, har friskt mot og evne til å lede prosjekter 
 • Du er strukturert, systematisk og har god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Du er nysgjerrig og ydmyk. Du vet hva du kan, men også at du alltid kan bli bedre
 • Du brenner for forbedringsarbeid innen HMS&K-faget
 • Du er dyktig til å kommunisere i alle retninger innad i organisasjonen, og mot eksterne parter
 • Du er Resultat- og løsningsorientert 

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring innen fagområdet Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet

 Vi tilbyr:

 • Utfordrende oppgaver med spennende kunder
 • Godt faglig og sosialt miljø
 • Gode utviklingsmuligheter både faglig og sosialt
 • Konkurransedyktige betingelser

Arbeidssted vil være ved vårt hovedkontor på Helsfyr, Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes.