Kan du se for deg en jobb der du bidrar til å løse noen av vår tids viktigste samfunnsoppdrag? AF Anlegg er en viktig samfunnsbygger med gjennomføringskraft til å løse noen av de største anleggsprosjekter i landet.

Nå trenger vi innkjøpere til flere av våre nye prosjekter. Disse vil pågå over lang tid, og du får en unik mulighet til å jobbe med noen av de råeste anleggsprosjektene i Skandinavia.

 

Gode utviklingsmuligheter
Vi kan love deg en spennende jobb i et prestasjonsmiljø med høy trivsel i et fellesskap der alle er like mye verdt. Du vil få mange gode kolleger som er stolte av jobben sin, og som med nysgjerrighet utfordrer det etablerte. Sammen skaper vi gode infrastrukturprosjekter som vil ha stor betydning for mange menneskers liv – og best av alt, du vil få god personlig utvikling mens prosjektet blir til.

 

Arbeidsoppgaver
Som innkjøper får du en viktig rolle med direkte påvirkningskraft på resultatene til prosjektene. Du jobber tett med prosjektet i oppstarts- og gjennomføringsfasen (3-6 måneder eller lengre ved behov), og bistår disse med innkjøpsrelaterte arbeider, herunder:

  • Planlegging, oppfølging og gjennomføring av innkjøp
  • Utarbeidelse av forespørsler og innhenting av tilbud, samt avklaringer og tilbudsevalueringer
  • Deltakelse i forhandlinger og kontraheringer av underentreprenører og leverandører
  • Tilrettelegge for god logistikk og avropsmodeller
  • Leverandørutvikling med mål om å senke prosjektenes totale kostnader og klimapåvirkning, samt fremme kvalitet og produksjonsvennlige løsninger

 

Din kompetanse
Innkjøpsprosessene er avgjørende for prosjektets resultater og fremdrift, og vi har klare forventninger til din faglige kompetanse og personlige egenskaper.

  • Du har først og fremst høyere utdanning innen tekniske og/eller økonomiske fag
  • Du liker å sette deg inn i tekniske beskrivelser og evner å gjøre avklaringer med leverandører
  • Du trives godt med forhandlinger og innkjøpsprosesser
  • Du har erfaring fra eller med bygg- og anleggsbransjen
  • Du gjør deg god forstått på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

 Du må være motivert til å ukependle til prosjekter over hele landet, samt være i besittelse av førerkort kl. B.

 

Personlige egenskaper
Som person er du analytisk og strukturert. Du liker å håndtere flere oppgaver på en gang og er god på å prioritere rett. Du blir rett og slett glad av å levere gode resultater, og du er en ekte kremmer av natur. Du er god på forhandling, føler deg trygg i formidlingsrollen, og oppleves av andre som pålitelig og profesjonell.

Du er en person det er lett å komme i kontakt med, og finner ofte frem til gode løsninger i krevende situasjoner. Du har en god juridisk forståelse, er tydelig og tør å ta en «fight».

Vi har en uformell kultur i AF Anlegg, og er avhengig av godt samarbeid på tvers av disipliner og fag. Du er derfor også opptatt av å bidra til både det faglige og sosiale miljøet i prosjektene.

 

Om AF Anlegg
AF Anlegg utfører prosjekter innen samferdsel, infrastruktur og vannkraft og er involvert i flere av de til enhver tid viktigste samfunnsoppdragene i Norge og Sverige. Vår ekspertise er innen vei, bane, flyplass, fundamentering, tunnel, tunnelinnredning og -sikring. Virksomheten omfatter også nybygg og oppgradering av olje-, gass- og havneanlegg. Med nysgjerrighet utfordrer vi sammen det etablerte og etterlater varige fotavtrykk i samfunnet du kan være stolt av å ha vært med på.

Bli med å rydde fra fortiden og bygge for fremtiden, du også.