Kan du se for deg en jobb der du bidrar til å løse noen av vår tids viktigste samfunnsoppdrag? AF Anlegg er en viktig samfunnsbygger med gjennomføringskraft til å løse noen av de største anleggsprosjektene i landet – med minst mulig påvirkning på omgivelsene vi opererer i.

Ivaretakelse av ytre miljø bli stadig viktigere i anleggsprosjekter. Som miljørådgiver i AF Anlegg har du muligheten til å være med å utvikle arbeidet med ytre miljø i noen av landets største og mest komplekse anleggsprosjekter.

 

Gode utviklingsmuligheter
Vi lover deg et arbeidsmiljø med høy trivsel i et fellesskap der alle er like mye verdt. Du vil få mange gode kolleger som digger faget sitt og som hver dag bruker sin nysgjerrighet til å finne nye og bedre løsninger.

Vi søker deg som kan en del om fagområdet, men som ønsker å lære mye mer. Hos oss får du ansvar og muligheter til å utvikle deg, samtidig som du får muligheten til å være med å utvikle hele miljøfaget i anleggsbransjen. Ikke bare vil du være med å skape et anleggsprosjekt med stor betydning for mange menneskers liv – du vil også bidra til å skape en bedre og mer fremtidsrettet bransje, samtidig som du får utvikle deg selv på veien.

Les mer om AFs strategi og arbeid innen bærekraft og klima her. 

 

Arbeidsoppgaver
Som miljørådgiver har du faglig ansvar for ytre miljø i regulering, planlegging, prosjektering og utførelse av våre anleggsprosjekter. Du vil ha ansvar for oppfølging av krav i lover og forskrifter, kontrakter og andre myndighetskrav innen ytre miljø. Du skal også følge opp og dokumentere at disse etterleves både i AF Anlegg og av våre samarbeidspartnere. Det daglige arbeidet vil foregå ute i prosjekt.

Arbeidsoppgavene vil tilpasses din kompetanse og prosjektet du jobber i, men vil typisk inkludere:

 • Miljørådgivning og oppfølging i prosjekterings- og gjennomføringsfase av prosjekter
 • Utarbeidelse og oppfølging av miljøoppfølgingsplaner, utslippstillatelser, reguleringsendringer og dispensasjonssøknader
 • Klimagassberegninger, miljøundersøkelser og prøvetakning
 • Dokumentasjon og rapportering
 • Risiko- og konsekvensvurderinger
 • Oppfølging av ytre miljø-prosesser mot offentlige forvaltningsorganer som kommunene, statsforvalteren og Miljødirektoratet 

Videre ønsker vi at du bidrar til tverrfaglig samarbeid i prosjekt, og at du deltar i interne fagfora for å videreutvikle ytre miljø-faget i AF.

 

Din kompetanse

 • Du har høyere utdanning og minimum bachelorgrad innen miljøfag
 • Kjennskap til anleggsbransjen er ikke et krav, men du må være nysgjerrig og ha lyst til å tilegne deg tverrfaglig kunnskap
 • Relevant erfaring fra liknende rolle er positivt, men nyutdannede oppfordres også til å søke
 • Du har førerkort kl. B da du kan komme til å måtte ferdes på og til anleggsprosjekter
 • Du kan være bosatt hvor som helst i landet, men må kunne pendle til prosjekter over hele Norge på fast basis 

Det er ønskelig at du har kjennskap til søknadsprosesser mot offentlige myndigheter, og til relevante lover og forskrifter. Du har kjennskap til ISO 14001, og erfaring eller kjennskap til BREEAM Infrastructure (tidl. CEEQUAL) og miljøoppfølging.

 

Personlige egenskaper
Som person er du nysgjerrig, initiativrik, resultatorientert, og trives med høyt aktivitetsnivå. Du vil få en hektisk arbeidshverdag, og du trives med å strukturere arbeidet og tar ansvar for at dine egne oppgaver blir utført.

Vi har en uformell kultur, og arbeidshverdagen i prosjekt er preget av samarbeid på tvers av disipliner og fag. Det er viktig at du har gode samarbeidsevner og ønsker å bidra positivt til både det faglige og sosiale miljøet.

 

Om AF Anlegg
AF Anlegg utfører prosjekter innen samferdsel, infrastruktur og vannkraft og er involvert i flere av de til enhver tid viktigste samfunnsoppdragene i Norge og Sverige. Vår ekspertise er innen vei, bane, flyplass, fundamentering, tunnel, tunnelinnredning og -sikring. Virksomheten omfatter også nybygg og oppgradering av olje-, gass- og havneanlegg. Med nysgjerrighet utfordrer vi sammen det etablerte og etterlater varige fotavtrykk i samfunnet du kan være stolt av å ha vært med på.

Bli med å rydde fra fortiden og bygge for fremtiden, du også.