Kan du se for deg en jobb der du bidrar til å løse noen av vår tids viktigste samfunnsoppdrag? AF Anlegg er en viktig samfunnsbygger med gjennomføringskraft til å løse noen av de største anleggsprosjektene i Skandinavia.

Nå trenger vi flere faglig sterke prosjektøkonomer til våre store prosjekter. Dette er en unik mulighet til å jobbe med de råeste anleggsprosjektene i Skandinavia, og vil gi deg utfordringer ikke mange får bryne seg på gjennom en karriere.

 

Gode utviklingsmuligheter
Vi kan love deg en spennende jobb i et prestasjonsmiljø med høy trivsel i et fellesskap der alle er like mye verdt. Du vil få mange gode kolleger som er stolte av jobben sin, og som med nysgjerrighet utfordrer det etablerte og oppnår gode resultater. Sammen skaper vi de beste infrastrukturprosjektene som har stor betydning for mange menneskers liv – og best av alt, du vil få god personlig utvikling mens prosjektet blir til.

 

Arbeidsoppgaver
Som prosjektøkonom har du ansvar for økonomistyringen i prosjektet, herunder en rekke viktige oppgaver, som blant annet:

  • Styre månedlige prosjektgjennomganger, kvalitetssikre prosjektvurderinger, og støtte prosjektleder og øvrig prosjektorganisasjon i den generelle økonomistyringen
  • Løpende kontroll av kontantstrøm i prosjektet, samt månedlig resultatrapportering og oppdatering av estimater
  • Sørge for at alle forhold knyttet til regnskapsførsel, lønnssystemer og utbetalinger er i henhold til avtaler, lover og regler, samt bistå med oppfølging av garantier og forsikringer

 

Din kompetanse
Kandidatene vi leter etter har økonomiutdanning med minimum bachelorgrad og solide resultater. Relevant erfaring er en fordel, men vi har også god erfaring med å la nyutdannede utvikle seg fra start i denne rollen.

Du må like å jobbe i team og verdsette det å være ute i prosjekt der verdiene skapes. Stillingen er utfordrende og variert, og innebærer økonomisk oppfølging og rapportering på vegne av ett eller flere prosjekter. Du må beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig. Du kan være bosatt hvor som helst i landet, men må kunne pendle til prosjekter over hele Norge på fast basis, samt ha førerkort kl. B.

 

Personlige egenskaper
Som person er du nysgjerrig, resultatorientert, og har stor arbeidskapasitet. Hos oss vil du oppleve at du gis en god del frihet i arbeidshverdagen, men det krever at du selv evner å strukturere arbeidsdagen, og at du viser initiativ og selv tar ansvar for oppgavene dine.

Arbeidshverdagen i prosjekter av dette omfanget kan være hektisk, og for å lykkes i rollen må du evne å ha god oversikt, omstille deg raskt, samt skille mellom viktige og mindre viktige oppgaver. Du er kjent for å være nøye og du overholder tidsfrister som settes. Kombinasjonen av rutinearbeid og mer analytiske oppgaver er noe du verdsetter og som gir deg energi.

Vi har en uformell kultur i AF Anlegg, og som ukependler tilbringer man mye tid sammen med kollegene sine. Det er derfor viktig at du trives med å være sammen med andre, og ønsker bidra til både det faglige og sosiale miljøet i prosjektene.

 

Om AF Anlegg
AF Anlegg utfører prosjekter innen samferdsel, infrastruktur og vannkraft og er involvert i flere av de til enhver tid viktigste samfunnsoppdragene i Norge og Sverige. Vår ekspertise er innen vei, bane, flyplass, fundamentering, tunnel, tunnelinnredning og -sikring. Virksomheten omfatter også nybygg og oppgradering av olje-, gass- og havneanlegg. Med nysgjerrighet utfordrer vi sammen det etablerte og etterlater varige fotavtrykk i samfunnet du kan være stolt av å ha vært med på.

Bli med å rydde fra fortiden og bygge for fremtiden, du også.