I AF Gruppen har rollen som HMS-leder spilt en svært viktig rolle i utviklingen av HMS-området siden tidlig 90-tallet. Våre mål for videre utvikling forutsetter at vi prioriterer denne funksjonen. AF ønsker derfor å styrke organisasjonen med en HMS-leder Konsern. Vi er spesielt på utkikk etter deg med HMS-rettet prosjekterfaring fra bygg, anlegg, olje og gass eller andre relevante bransjer. Annen erfaring med HMS-ledelse er også interessant.

Som HMS-leder har du en viktig rolle som ressursperson i selskapets forebyggende arbeid, og du vil du bli en del av HMS Konsern. I dag består av ni ansatte, hvor du vil jobbe i et eget HMS-team. Her får du mulighet for kompetanseutvikling innen HMS-fagene, med fordypning tilknyttet helse, sikkerhet og beredskap. Det er videre lagt til rette for god personlig utvikling, spesielt innen kommunikasjon, formidling og ledelse.

Hverdagen din vil preges av oppgaver med stor kontaktflate mot resten av organisasjonen, både mot konsernledelsen, konsernstaber, AF sin interne bedriftshelsetjeneste og ikke minst alle forretningsenhetene og tilhørende selskaper i AF.

Arbeidsoppgaver:

 • Rådgiver og fagstøtte innen granskning av ulykker, risikostyring HMS, sikkerhetsstyring og beredskap
 • Faglig støtte innen HMS til forretningsenheter og selskaper
 • Overvåke og analysere utviklingen av HMS-resultater
 • Arrangere sentrale HMS-kurs og seminar
 • Bestiller og medutvikler av digitale systemer og løsninger
 • Være pådriver for at forretningsenhetene og selskapene implementerer og etterlever sentrale tiltak
 • Bruker og rådgiver av sentrale HMS-systemer, som Synergi, Dalux og CoBuilder Collaborat
 • Overvåke myndighetskrav og HMS-relatert samfunnsutvikling
 • Lede HMS-prosjekter

Egenskaper:

 • Du har et stort engasjement og brenner for HMS-faget
 • Du er positiv, har friskt mot og evne til å lede prosjekter
 • Du er strukturert, systematisk og har god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Du trives med å søke informasjon og fakta, komme til kjernen i en problemstilling og finne praktiske løsninger
 • Du er nysgjerrig og trives med å lære nye ting
 • Du er selvstendig og tar initiativ

Kvalifikasjoner:

 • God kjennskap til digitale verktøy som Excel, Power BI, Powerpoint
 • Høyere utdannelse
 • Minimum 3 års erfaring innenfor HMS-faget

Stillingen rapporterer til HMS-sjef Konsern.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Aktuelle kandidater anbefales å søke snarlig, da vi intervjuer fortløpende.