Som følge av kraftig vekst ønsker vi å styrke kompetansen vår innenfor HMS og kvalitet for å posisjonere oss mot en fremtid full av enda flere muligheter og spennende prosjekter. AF Energi har i dag sentraliserte ressurser på HMS og kvalitet, samt egne ressurser ute i prosjekt. I tillegg har vi solide fagmiljøer i konsernet AF Gruppen. Når vi nå ønsker å styrke laget ser vi etter deg med relevant kompetanse og erfaring, men som også har «det lille ekstra».

Så, hva mener vi med «det lille ekstra»? Vi er en ung, fremoverlent og sulten organisasjon med godt arbeidsmiljø som ikke er redd for å utfordre bransjen. Vi kan vise til høyt fokus på lederutvikling og mange av våre sentrale ledere er nærmere 30 år enn 40 år gamle. Ettersom vi er i vekst åpnes det kontinuerlig opp muligheter for dyktige medarbeidere som vil noe mer. Kan dette være en arbeidsplass du ønsker å bli en del av?

I hele AF Gruppen har vi en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk, og jobber systematisk og målrettet med helse og ytre miljø. Vi ser også verdien av å jobbe strukturert med kvalitet. AF Energi er ISO9001 og ISO 140001 sertifisert, og jobber alltid med å forbedre vårt ledelsessystem. Vi tror digital utvikling er avgjørende for å være konkurransedyktig i fremtiden og har et eget miljø for dette. HMS arbeid er ferskvare, og vi har tydelige mål med blant annet null alvorlige personskader og arbeidsrelatert fravær. I en hektisk prosjekthverdag må vi kontinuerlig sørge for at HMS fokuset kommer først, og løse våre oppgaver på en sikker måte. Vi er både rådgiver og entreprenør, noe som betyr at du kan være med på å påvirke fra start til slutt. Det gir deg muligheter til å faktisk gjøre en forskjell.

Vi har valgt å ikke spisse denne stillingsutlysningen ettersom vi har behov for flere HMS og kvalitet ressurser i vår organisasjon, både i prosjekt og stab. Nevnte arbeidsoppgaver under blir derfor veiledende. Dersom du har riktig profil og motivasjon, blir neste steg å finne ut av dette.

Arbeidsoppgaver:

 • Forvalte HMS og kvalitetskultur i organisasjonen
 • Faglig støtte til AF Energi sine prosjekter og ledelse
 • Overvåke og formidle myndighetskrav, kundekrav, konsernkrav og HMS-relatert samfunnsutvikling
 • Lede HMS- og kvalitetsrelaterte forbedringsprosjekter i regi av enheten
 • Oppfølging av etterlevelse av ledelsessystem
 • Oppfølging av ISO9001 og ISO14001 mot ledelsessystem og etterlevelse i organisasjon
 • Lede interne revisjoner, og være kontaktpunkt mot eksterne revisorer (DNV)
 • Ansvar for å gjennomføre ledelsens gjennomgåelse med ledergruppe
 • Delta i nettverksorganisasjonen for HMS og kvalitet i konsern
 • Delta i HMS- og kvalitetsforum internt i AF Energi
 • Delta i sykefraværsutvalg og AMU, og være kontaktpunkt for bedriftshelsetjenesten
 • Forvalte sentrale godkjenninger, og være fagansvarlig for byggesaksprosesser
 • Bruker og rådgiver av sentrale systemer som Synergi, Dalux, Cobuilder, HMSREG, Clara og Infobric

 

Personlige egenskaper:

 • Du samarbeider og kommuniserer godt, på norsk og engelsk
 • Gode holdninger og lederevner
 • Selvstendig, med evne til å lede prosjekter
 • Tydelig og synlig i organisasjonen, med evne til å spille på lag
 • Strukturert, systematisk, prosessorientert og nøye
 • Nysgjerrig og evne til å se forbedringsområder

 

Kvalifikasjoner:

 • Minst 2-3 års relevant HMS og/eller kvalitetserfaring
 • Relevant høyere utdannelse på bachelor- eller masternivå, erfaring fra liknende stilling vil kunne kompensere for dette                 
 • Arbeider effektivt med digitale arbeidsverktøy og har interesse for rasjonell utnyttelse av nye verktøy innen feltet
 • Stor fordel om du har fagkunnskap innenfor VVS og elektro

 

Vi tilbyr:

 • Et meget godt arbeidsmiljø med høy gjennomføringsvilje
 • Et stort mandat med mulighet til å forme og videreutvikle selskapet
 • Et stort og utviklende HMS/K-miljø i hele AF Gruppen
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser, samt gode incentivordninger