Vi søker deg som har erfaring som prosjekteringsleder fra byggebransjen. Alternativt har du erfaring fra rådgivende selskap eller arkitekt, med ønske om å videreutvikle din kompetanse hos entreprenør der du vil få innblikk i hele byggeprosessen.

Som prosjekteringsleder vil du få ansvaret for å lede og koordinere prosjekteringsarbeidet i spennende prosjekter. Du vil være sentral i forhandlinger og innkjøp av prosjekterende rådgivere og arkitekter vedrørende funksjon, kvalitet, fremdrift og økonomi.

Du synes det er spennende å delta aktivt i prosjektutviklingen og løsningsdesign. I AFBF pågår det en overgang fra tradisjonell prosjektgjennomføring til gjennomføring etter VDC-metodikk. Det er derfor en stor fordel om du har erfaring med ledelse av denne typen prosjektgjennomføring.

Du vil få en viktig rolle med stor kontaktflate mot prosjekter og resten av organisasjonen. Du er ryddig, systematisk, løsningsorientert og har gode formuleringsevner.

Prosjekteringsleder vil sammen med prosjektleder også ha ansvar for å ivareta AF Gruppens forretningsmessige interesser i prosjekteringsarbeidet.

Vi ser etter en sivilingeniør eller ingeniør innen bygg/anlegg eller tilsvarende utdannelse/grad. Lang erfaring kan kompensere for formell utdannelse.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.