AF Decom søker en målrettet prosjektleder til vår avdeling på Østlandet.

Alt som er bygget kan rives av AF Decom, og dette gjør vi på en sikker og miljøvennlig måte med høy grad av gjenvinning. Arbeidsdagen hos oss er variert, og ingen dag er lik.

Som prosjektleder i AF Decom vil du få ansvar for din egen prosjektportefølje, og du får ansvaret for gjennomføringen av prosjekter fra start til slutt. Du får også muligheter til egenutvikling, du vil samarbeide nært med ledelsen og prosjektene, og ha stor påvirkning innen ditt fagområde. Du vil bli en del av et fantastisk arbeidsmiljø med gode kollegaer.

Vi søker etter deg som har god erfaring fra anleggsprosjekter. Du har gjerne praktisk erfaring som anleggsleder og har hatt arbeidsoppgaver som innbefatter personalansvar, koordinering av underentreprenører og kontraktsansvar. Du har også god kjennskap til Norsk Standard.

 

Noen av arbeidsoppgaver du vil få:

 • Være ansvarlig for hele prosjektprosessen, fra A-Å
 • Ha ansvar for rett bemanning og utstyr i din prosjektportefølje, og koordinere behov opp mot nærmeste leder
 • Tilrettelegge og planlegge arbeidet i prosjektporteføljen og løpende informere nærmeste leder
 • Personalansvar for underordnede funksjonærer og fagarbeidere.
 • Økonomisk ansvar for egen prosjektportefølje

Du vil også få en aktiv rolle i risikovurderinger, og godkjenne tilbud i anbudsfasen. Som prosjektleder vil du dessuten representere AF Decom overfor myndigheter, leverandører, egne ansatte og tredjemenn.

Kvalifikasjoner vi ser etter i en prosjektleder:

 • God økonomisk- og forretningsmessig forståelse
 • Grunnleggende forståelse for plan og bygningsloven, og offentlig saksgang
 • Du bør ha solid faglig kompetanse innenfor ett eller flere bygg-/anleggsfag (altså innen kalkulasjon, prosjektledelse, prosjektering eller lignende)
 • Grunnleggende forståelse for kontraktsadministrasjon og endringshåndtering
 • Vi håper også at du har ledererfaring

 

Vi håper at du:

 • Er en god nettverksbygger
 • Handler på eget initiativ og får ting til å skje
 • Evner å påvirke andre, slik at du får gjennomslag for ideer og planer
 • Samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon, og støtter andre for å nå teamets mål
 • Er en stødig kollega som er til å stole på
 • Er metodisk og systematisk i din tilnærming. Du evner å planlegge fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt.

 

Du må regne med å reise dit prosjektene er.