AF Byggfornyelse er en av de største aktørene i markedet innenfor rehabilitering, ombygging og påbygging, men har i tillegg flere store kultur- og nybyggprosjekter. Vikingtidsmuseet og Tøyenbadet er våre pågående signalprosjekter. Med vår tverrfaglige kompetanse og vår gjennomføringsevne bistår vi i prosjekter som både vi og oppdragsgiverne kan være stolte av.  

AF Byggfornyelse har satt seg høye ambisjoner for utnyttelse av teknologi og videreutvikle bruk av BIM i våre prosjekter. Du vil bli en del av vårt BIM- miljø hvor vi sammen deler erfaringer, nye kunnskaper og er deltagende i AF Byggfornyelses satsning

BIM tekniker akkvisisjon

Som BIM- tekniker akkvisisjon vil sentrale arbeidsoppgaver være utvikling og oppfølging med digitale verktøy særlig innen modellering og kalkulasjon i tilbuds- og samspillsfaser.

I tillegg vil rollen ha ansvar for skanning av våre byggeprosjekter. Det er også ønskelig med kompetanse på å lage BIM modeller etter punktsky.

For å lykkes i denne rollen bør du være strukturert og ha evne til å ta helhetlig ansvar og samarbeide godt med andre. I tillegg må du ha ønske og ha evnen til å utfordre rammebetingelsene i byggebransjen. Du må være nysgjerrig, kontaktsøkende og inneha en driv til å lykkes godt med det du foretar deg.

Vi søker deg med teknisk BIM utdannelse som har noe erfaring med BIM. Det er ønskelig at du kjenner til og behersker Trimble RealWorks, Solibri, Revit, Dalux og Archicad el. tilsvarende modelleringsprogram.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Arbeidsted er primært på vårt hovedkontor på Helsfyr og skanning foregår på våre prosjekter på sentrale østlandsområdet.

Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte HR-sjef Sif Løvdal på 45786585 eller akkvisisjonssjef Ida Berger på 95190041.