Vi følger lojalt helsemyndigheters anbefalinger og tiltak, og har tilnærmet normal drift på de fleste av våre prosjekter. Gjennomgående synes det også å være kundenes ønske at vi bidrar til å opprettholde drift innenfor rammene av godt smittevern.

I dagens situasjon er det vårt ansvar som ledere å ivareta sikker og ansvarlig drift, utøve tydelig ledelse, omsorg og tilstedeværelse for våre kolleger. Situasjonen krever også at vi skaper handlingsrom og fleksibilitet for å best mulig ivareta selskapets og de ansattes interesser over tid.

I dag har vi høy produksjon på våre prosjekter, men vi må ta høyde for mulige utfall hvor produksjonen ikke nødvendigvis vil kunne opprettholdes i samme grad. Både vi og andre bransjeaktører forventer at de betydelige tiltakene fra myndighetene sin side vil underlette situasjonen for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Disse tiltakene både håper og tror vi kan dempe behovet for drastiske tiltak hos mange arbeidsgivere. Det er også et faktum at påvirkningen av den situasjon vi nå står i er tidvis veldig ulik for våre virksomheter og våre prosjekter.

Takk til alle dere som står på i en krevende situasjon for å utføre de viktige samfunnsoppdragene vi har. Helt siden etableringen har AF hatt en kultur, vilje og evne til å finne nye og bedre måter å løse oppgavene på. De egenskapene er ekstra viktige nå for å komme oss best mulig gjennom en tid som er krevende.

Morten Grongstad, konsernsjef