Skoler, barnehager og Norges grenser er stengt. Mange av AFs medarbeidere befinner seg i karantene, må bli hjemme med barn eller må ta spesielle hensyn fordi de er nærstående til mennesker i risikogrupper.

Det er mange som lurer på hvordan både de og AF skal takle situasjonen rundt koronaviruset. Situasjonen endrer seg fra dag til dag – ofte fra time til time. AFs beredskapsteam og ledelsen i våre selskaper og prosjekter jobber for å finne gode løsninger for våre ansatte. Vi må forholde oss til det som skjer her og nå, og vi klarer ikke alltid å forutse hva morgendagen bringer. Dette er en ny situasjon for oss, og jeg vet at vi alle forsøker å gjøre det beste ut av den – ved å iverksette preventive tiltak, tilrettelegge og støtte, vise omsorg, men også vise tålmodighet. Våre råd og tiltak er til enhver tid kommunisert gjennom blant annet vår nettside – afgruppen.no/korona.

Vi i AF må være vårt samfunnsansvar bevisst og ta vår del av dugnaden. Vi kommer til å stå overfor mange konkrete vurderinger og utfordringer fremover, og jeg er trygg på at AF-kulturen har i seg en klokskap og en ansvarlighet som vil komme til sin rett selv om mange også er bekymret for sin egen helse. I en slik situasjon må vi evne å gjøre de tiltak som gagner våre kolleger, partnere og storsamfunnet best.

Jeg pleier å si at de beste dagene ligger foran oss. Akkurat nå er det dager preget av usikkerhet som venter. Nå mer enn noen gang må vi gjøre det jeg vet AF-ere er best i bransjen til å gjøre. Handle klokt og ta vare på hverandre og de rundt oss.

Morten Grongstad, konsernsjef