Hopp til hovedinnhold
Miljøparker

Miljøparker

    Miljøpark tar imot forurenset masse og renser den på en miljømessig forsvarlig måte. AF sin teknologi bidrar til et renere miljø ved at inntil 80 prosent av massene som ellers ville havnet i tradisjonelle deponier i stedet renses og får nytt liv når den selges for ny bruk i samfunnet igjen. Vi gjør avfall til råvare. Målet er 100 prosent gjenbruk og avvikling av det tradisjonelle deponiet. Europakommisjonens mål er at nettopp 80 prosent av alle materialer skal gjenvinnes og forbli i kretsløpet innen 2030. Vår nysgjerrighet og søken etter innovative og nyskapende løsninger viser at det er mulig, men flere må bidra.

    Rimol Miljøpark - Innovativ rensemetode som løser flere miljøutfordringer

    Kontakt