Silisiumet går til Wackers produksjon av silikon og polysilisium, som brukes blant annet i solceller, datamaskiner og telefoner. Anlegget planlegges ferdigstilt i første halvår av 2019. AFs arbeid vil pågå frem til oktober 2018.

Avtalen har en verdi på ca. MNOK 150.

- Vi ser frem til å være med å bygge en av verdens største silikonovner med vår bygg- og anleggskompetanse i tett samarbeid med kunden, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.