AF Gruppens omsetning var MNOK 3 399 (3 108) i 3. kvartal. Resultat før skatt ble MNOK 232 (265) i 3. kvartal. Resultatmarginen ble 6,8 % (8,5 %) i 3. kvartal.

Sterk ordreinngang i kvartalet medførte en ordrereserve per 30.09.17 på MNOK 20 183 (11 200). Kontantstrøm fra driften ble MNOK 410 (174) i 3. kvartal.

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon og hadde per 30.09.17 netto rentebærende fordringer på MNOK 1 068 (473). Styret har vedtatt et utbytte på 3,50 (3,00) per aksje for 2. halvår.

Antall ansatte per 3. kvartal var 3 835 (3 091). AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til samarbeidspartnere og leverandører som til egen organisasjon. Derfor inkluderes tall fra underleverandørene i skadestatistikken. H-verdien for 3. kvartal var 0,7(1,7). I 3. kvartal var sykefraværet 2,6% (3,4 %).

-  AF Gruppen fortsetter å vokse og leverte et godt driftsresultat i kvartalet. Den sterke veksten skaper mange arbeidsplasser og vi rekrutterer flere nye medarbeidere enn noen gang. Dette krever at vi som ledere og kollegaer evner å ta til oss impulser fra både nyutdannede og nye erfarne kolleger. Samtidig vil vi fortsette å bygge en kultur basert på tydelige kjerneverdier og fokus på helse, miljø og sikkerhet.

- Vår visjon er å rydde fra fortiden og bygge for fremtiden. AF skal være bransjeledende innen miljøløsninger og har spisskompetanse innen miljø og energi. Det ligger flere forretningsmuligheter i den sirkulære økonomien. Med ingeniørkompetanse og entreprenørskap i fokus har AF utviklet sterke fagmiljøer innen ressursutnyttelse av avfall og energieffektive løsninger. Ved å se muligheter i samfunnsutfordringer skal vi fortsette å skape lønnsomme og bærekraftige løsninger, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.