Oppdragsgiver er Det norske Diakonhjem.

Kontrakten omfatter bygging av 18 600 m2. Diakonhjemmet Hage – Omsorg + skal sertifiseres i henhold til BREEAM-NOR Very Good.

Kontrakten gjennomføres som en totalentreprise og har en verdi på MNOK 327 eks. mva.
Byggearbeidene starter våren 2018 og byggetid er 23 måneder.