Kontrakten omfatter bygging av totalt 4 920 m2 samt nødvendige utomhusarealer og gjennomføres som en totalentreprise i samspill. Kontrakten har en verdi på MNOK 109 eks. mva.

Byggearbeidene starter i medio mars 2018 og byggetid er 17 måneder.

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef, AF Gruppen ASA: Morten Grongstad, tlf. 99 15 39 05
Konserndirektør Bygg Stor-Oslo og Sverige, AF Gruppen ASA: Henning Olsen, tlf. 91 74 15 92
Daglig leder, Strøm Gundersen AS: Arne Riise, tlf.97 53 12 49