AF Gruppens hovedkontor på Helsfyr, mandag 24. mars 2014:
Morten Grongstad, konserndirektør for Bygg, tar en slurk vann og kremter før han ser på de to han har foran seg, Aftenposten-journalistene Siri Gedde-Dahl og Einar Haakaas. De er utstyrt med videokamera og mikrofon, og vil vite hvorfor AF Gruppen samarbeidet videre med et malerfirma som var under politietterforskning. Eieren av firmaet Aktiv Maler Service AS var blitt pågrepet av politiet våren 2013, siktet for blant annet momssvindel, grovt bedrageri og brudd på utlendingsloven. AF Gruppen
opprettholdt samarbeidet til høsten samme år.

– Dere må nesten snakke med politiet om det som angår etterforskningen. Fra vår side gjennomførte vi aktive kontroller overfor det aktuelle selskapet, men avdekket ikke noe. Så, etter et halvt års tid fikk vi høre om skattemessige forhold som gjorde at vi brøt samarbeidet med selskapet i fjor høst, sier en tydelig ubekvem konserndirektør til journalistene.

Aftenposten kjører våren 2014 en artikkel-serie om «den grå økonomien» hvordan illegal økonomi infiltrerer lovlig økonomi og næringsvirksomhet. Det viser seg at særlig bygg- og anleggsbransjen er utsatt for kriminelle nettverk som ikke
bare unndrar seg moms, skatter og avgifter, men også bedriver sosial dumping
og hvitvasking. Et av selskapene som politiet etterforsket, hadde altså vært
underentreprenør til AF Gruppen, blant annet på rehabiliteringen av Skattedirektoratets hovedkontor på Helsfyr. Et prosjekt som skulle være helt hvitt,
betalt av norske skattepenger, men der det altså viste seg at kriminelle aktører hadde
fått tilgang til byggeplassen. Eieren av Aktiv Maler Service AS ble senere dømt
til fem års fengsel og inndragning av til sammen 14,4 millioner kroner.

Sannhetens øyeblikk
Helsfyr, februar 2018: Morten Grongstad, nå konsernsjef for AF Gruppen, tenker tilbake til det skjellsettende intervjuet med Aftenposten i 2014.

 – En ting var det personlige ubehaget i situasjonen; jeg var ikke forberedt på
revolverintervju-settingen eller det å oppleve at journalistene satt med mer
kunnskap enn meg om våre prosjekter. Men viktigst var alvoret i saken. Det sto
plutselig klart for meg hvilken utfordring bransjen sto overfor og at vi i AF måtte ta
tak; dette var ikke representativt for det AF skulle og skal være. Intervjuet med
Aftenposten ble rett og slett et sannhetens øyeblikk, sier Grongstad og fortsetter:

– I ettertid er jeg takknemlig for Aftenposten-intervjuet. Enhver leder som
ønsker å gjennomføre en endring trenger en brennende plattform. Det at vi påviselig
hadde samarbeidet med et selskap vi ikke burde ha samarbeidet med – og at Aftenposten tok oss for det, ble den brennende plattformen. Og det gjorde at vi kom oss ut av startblokka raskere enn mange andre i bransjen, mener Grongstad.

Med utgangspunkt i AFs forretningsidé om en kompromissløs holdning til
sikkerhet og etikk, ble målet raskt satt i 2014: ingen arbeidslivskriminalitet i AF
Gruppens prosjekter.

 • Morten Grongstad Aftenposten 2014
  Intervjuet med Aftenposten i mars 2014 ble et sannhetens øyeblikk for daværende konserndirektør Morten Grongstad og bidro til intensivering av seriøsitetsarbeidet i konsernet.
 • AF Gruppen HMS
  Jeg tror trusselen er like stor som før, men fordi vi har strammet inn på våre rutiner, kan vi avdekke ting tidligere, sier rådgiver a-krim, Tore Solvang t.h. Her sammen med Kjell Hansen fra AF Bygg Østfold på Solberg skole utenfor Ski.
 • AF Gruppen HMS rondell
  Infobric-systemet ved rondellen gir overblikk over hvem som går inn og ut av en byggeplass.
 • Stikkprøver er en viktig del av kontrollen på byggeplassen. Renholderen på Solberg skole har to HMS-kort, et vanlig byggekort og et renholdskort. Stikkprøven viser gyldig kort og gyldig ansettelsesforhold.

Den kriminelle forretningsideen 
– Når vi snakker om arbeidslivskriminalitet, omfatter det sosial dumping, ulovlig arbeidskraft, svart omsetning,svart arbeid, fiktiv fakturering, hvitvasking, kamuflering av straffbare handlinger og tvangsarbeid. Alt dette er a-krim. Og vi skal ikke glemme at de som bedriver a-krim ofte er proffe i det de gjør; deres forretningsidé er å utnytte systemet og gå på tvers av forskrifter, lover og regler for å tjene mest mulig penger uten samtidig å bidra til fellesskapet, påpeker Olav Aune, HMS-direktør i AF Gruppen.

AF Posten møter ham, innkjøpsdirektør Ragnar Furru og rådgiver a-krim Tore Solvang for å snakke om AFs innsats mot a-krim.

– Da Aftenposten begynte å skrive om den grå økonomien hadde vi allerede
jobbet med tematikken lenge, særlig i kjølvannet av EU-utvidelsen i 2004. Vi
var for eksempel tidlig ute med å ta i bruk StartBANK, et verktøy for å prekvalifisere leverandører, etablert gjennom et bransjeinitiativ, forteller Aune.

I StartBANK får man innsikt i sentrale opplysninger og dokumenter tilknyttet ulike selskaper og fag - og per i dag er rundt 5.800 leverandører registrert der. Bare i 2017 ble det gjennomført nesten 76.000 søk i StartBANK fra alle entreprenører som har tilgang til registeret. - vi har blitt ganske flinke til å bruke StartBANK nå- i fjor hadde AF alene nærmere 12.800 søk i registeret. Det viser at vi er på rett vei og at vi gjør mye riktig. Formålet er at AF skal oppfattes som såpass «vanskelige» å samarbeide med at de kriminelle velger oss bort, forteller innkjøpsdirektør Ragnar Furru.

Seriøsitetsinitiativet
Og nettopp for å bli en «vanskelig» samarbeidspartner for uønskede aktører, iverksatte AF Gruppen i 2014 seriøsitetsinitiativet sitt. Ti nøkkelpersoner definerte fire områder der konsernet hadde forbedringspotensial: system, kontroll, kompetanse og kultur. Et bedre system innebærer en forenkling og en tydeliggjøring av hva slags dokumentasjon som trengs for reelt å kunne vurdere underentreprenører og -leverandører før de eventuelt inngår kontrakt med AF. Her er verktøy som StartBANK essensielt, sammen med Brønnøysundregistrene, Bisnode og andre tilbydere av sentral selskapsinformasjon, rettsapparatet (for kommende rettssaker og endelige dommer), tilsynsjournaler fra Arbeidstilsynet og konkursoversikter. AF Gruppen er også medlem i Norsk Øko-Forum, som jobber for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Blant medlemene finnes politi, påtalemyndighet, Skatteetaten, Tolletaten, NAV, bank, forsikring og revisjonsselskaper. - vi gjør flere systematiske søk i ulike kilder for å følge med på de ulike aktørene, sier Furru. Bedre kontroll betyr en faktisk oversikt over alle underentreprenører som er tilknyttet et prosjekt til enhver tid. Da skal det ikke være mer enn to kontraktsledd i prosjektene. Det gjennomføres også stikkprøver på byggeplassen.

Tredje og fjerde fokusområde for seriøsitetsinitiativet – kompetanse og kultur – henger sammen. Kompetanse bygger kultur, høyere kompetanse vil også bidra til lettere å gjenkjenne kriminell virksomhet. – Vi forutsetter at ingen AF-ansatte ønsker a-krim inn i konsernet, men det kan være utfordrende å vite hvordan man skal identifisere forsøk på slik virksomhet, påpeker rådgiver a-krim Tore Solvang. Derfor arrangerer AF Akademiet minst to a-krimkurs i året for alle som ønsker det, i tillegg til at alle nyansatte får en generell introduksjon til problematikken.

 • Olav Aune
  - De som bedriver a-krim er proffe i det de gjør; deres forretningsidé er å utnytte systemet, sier HMS-direktør Olav Aune i AF Gruppen som opplever at bransjen begynner å bli mer bevisst på arbeidslivdkriminalitet.

To røde hendelser 
Så hvor stort er egentlig problemet med arbeidslivskriminalitet i AF i dag?
– Jeg tror trusselen er like stor som før, men fordi vi har strammet inn på våre
rutiner, kan vi avdekke ting tidligere. Vi har hatt to røde hendelser i AF siden 2014,
forteller Tore Solvang.

Den ene hendelsen var i forbindelse med et selskap som tidligere var blitt dømt for fiktiv fakturering, og selv om man ikke kunne påvise at det også hadde skjedd i
forbindelse med AFs kontrakt med selskapet, ble samarbeidet avsluttet. Den andre
røde hendelsen ble avdekket etter funn av flere mistenkelige forhold, som at de ansatte jobbet for lange dager, de så ut til å være organisert i en intern fagforening som tilsynelatende var etablert kun for å kunne jobbe lenger, og de hadde en intern noen åpenbare fordeler.  Til slutt fant AF firma- og eiernavn i et nettverk kjent for fiktiv fakturering, gjennom norsk Øko-Forum. Samarbeidet ble raskt avsluttet og
gransking av hendelsen ble gjennomført.

AF Gruppen har hittil sperret 30 selskaper i StartBANK, altså aktører som
konsernet ikke skal inngå kontrakter eller samarbeid med. For at et selskap skal
sperres, vil det ha kommet negative signaler om selskapet gjennom en eller flere av de vanligste informasjonskildene AF bruker for å vurdere potensielle leverandører.

Utfordrende taushetsplikt
– Det er en utfordring at de kriminelle utvikler stadig mer raffinerte metoder etter hvert som vi i bransjen lærer å gjennomskue dem. Derfor trenger vi et stadig mer finmasket nett av kontroll og etterkontroll. Vi må aldri bli naive og tro at de kriminelle slutter, sier konsernsjef Morten Grongstad. Og avslutter med et hjertesukk: Selv om det finnes bransjeinitiativog det settes mål på organisasjonsnivå, så er det en risiko for at vi kan bli sendrektige og lite effektive. i tillegg må vi forholde oss til et strengt taushetsplikt-regime i det offentlige. Det viste seg at samtidig som Skattedirektoratet ble pusset opp, så ble Aktiv Maler Service gransket av skatteetaten. Men skatteetaten kunne ikke informere byggherren på grunn av taushetsplikten. det viser hvor krevende det kan bli og hvor enkelt det til tider er for de kriminelle. Sp mens vi venter på at det offentlige finner ut hvordan de kan dele informasjon med oss, må vi selv fortsette å rydde opp. Jeg føler meg trygg på at vårt selskap og våre ansatte gjørv sitt ytterste for å hindre arbeidslivskriminalitet, men vi har ingen garanti for at det ikke vil kunne forekomme. Men at vi alle er tjent med en ren og hvit bransje er det ingen tvil om.

Vi må aldri bli naive og tro at de kriminelle slutter

Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen