Arbeidene utføres på Grefsen i Oslo og består av bygging av mottakshall, ny vaskehall og ombygging av eksisterende bygningsmasse.

Arbeidet begynner i juni 2018 med forventet ferdigstillelse i mai 2020. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 180 ekskl. mva.

- Prosjektet passer godt for AF Gruppens kapasitet og kompetanse. Vi har samarbeidet godt med Sporveien tidligere, og vi ser frem til gjennomføringen av en ny kontrakt, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.