Den skadede kom i klem under demontering av en del fra en gravemaskin og er nå til behandling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. 

Den ansattes arbeidsgiver PON, AF Gruppen og Nye Veier, bistår den skadede, familien og kollegaer så godt som mulig.

Politiet og Arbeidstilsynet arbeider med å kartlegge årsaken til hendelsen. Nye Veier, AF Gruppen og PON stiller sine ressurser til rådighet og gjennomfører egen granskning.