I slutten av forrige uke ble det andre av totalt tre salgstrinn på hus E i området «Lunden» på prosjektet Lillo Gård igangsatt. Totalt møtte over 30 personer opp på visning og over 50 % av leilighetene ble solgt. Dette tilsvarer en salgsverdi på 100 millioner kroner.

Hus E består av tre bygninger som henger sammen med ett felles garasjeanlegg. Totalt er 46 av 78 leiligheter i to av de tre bygningene solgt. Siste salgstrinn i hus E legges ut for salg etter sommeren.

-Vi er i ferd med å omdanne en av de første boplassene i Norge til et flott, nytt boområde. Vi bevarer og ruster opp den opprinnelige gården og bygger moderne bebyggelse rundt. Denne kombinasjonen gjør prosjektet Lillo Gård svært attraktiv for mange kjøpegrupper, sier Harald Taasen, daglig leder Lillo Gård prosjektet.

Felles kjeller og garasje er under bygging. Planlagt byggestart for hus E er første kvartal 2019 med ferdigstillelse andre halvår 2020.

Prosjekt Lillo Gård består av elleve bygninger med til sammen 415 selveierleiligheter fordelt på to områder; «Haugen» og «Lunden». Boligene blir liggende i landskapet rundt den gamle og verneverdige Lillo Gård. Selve gården rehabiliteres og vil bli tilgjengelig for bruk for beboere, naboer og forbipasserende. Det er blant annet planlagt et nytt torg med butikker og kaféer.

Lillo Gård er et samarbeidsprosjekt mellom OBOS, Eiendomsplan og AF Gruppen. AF Gruppen er entreprenør.