HMB er et fremgangsrikt entreprenørselskap, grunnlagt i 1994 og med røtter i Dalarna i Sverige. HMB oppfører både næringsbygg og boliger, og med alle entrepriseformer som finnes i markedet. HMB driver virksomhet i Stockholm/Mälardalen samt i Dalarna, Västmanland, Uppland og Gästrikland. Alle eierne er aktive i selskapet. HMBs omsetning i 2017 var på MSEK 1 300 med en driftsmargin på 7,7 %.

Oppkjøpet av HMB er et viktig skritt i AF Gruppens ambisjon om å vokse i Sverige.

Avtalt selskapsverdi for 100 % av aksjene er MSEK 600 på gjeldfri basis. Betalingen vil bestå av aksjer i AF Gruppen ASA og kontanter.

HMB vil bli et datterselskap av AF Gruppen Sverige AB, der AF Gruppens svenske virksomheter er organisert. Øvrige svenske AF-selskaper er AF Bygg Göteborg, AF Bygg Syd, AF Projektutveckling, Kanonaden Entreprenad med datterselskaper, AF Härnösand Byggreturer samt Pålplintar.

Avtalen er underlagt due diligence samt nødvendige styrebeslutninger. Transaksjonen forventes å bli gjennomført 1. kvartal 2019.