Ubevisst diskriminering handler om hvordan vi vurderer mennesker ulikt kun basert på kjønn. Sammen med organisasjonen #Hunspanderer vil AF Gruppen bekjempe denne type holdninger, slik at AF Gruppen blir et enda hyggeligere sted å jobbe. Dette er en del av AFs satsing på økt kvinneandel i selskapet.

Starter på Helsfyr
På torsdag denne uken oppfordres alle ansatte på Helsfyr til å svinge innom resepsjonen på vei til jobb. Fra klokken 07 til 09 vil blant annet konserndirektør Amund Tøftum, direktør Matilda Vinje og Tender Manager Helene Kinge, som alle sitter i prosjektgruppen for økt kvinneandel i AF, være på plass for å snakke om ubevisst diskriminering. Det vil også være mulighet til å få en kaffe og bolle fra sykkelvognen i resepsjonen.

Oppover i etasjene vil det henge installasjoner med forskningsfunn og påstander rundt ubevisst diskriminering. Målet er at flest mulig viderefører samtalene rundt kaffemaskinene eller i kantina over lunsjen.

Senere samme dag vil ubevisst diskriminering være tema på lederkurs III som avholdes på hovedkontoret. Her vil deltagerne både få høre om satsingen på økt kvinneandel og like karrieremuligheter for kvinner og menn i AF, og få delta i borddiskusjoner.

Ut i prosjektene
I januar vil samme frokosteventet videreføres på prosjektene Røakollen og Tvedestrand-Arendal, og både installasjoner og kort vil bli oversatt til svensk og tilrettelagt for prosjektbesøk i Sverige. Alle prosjekter som ønsker lignende opplegg kan bestille det. Målet er at kampanjen skal nå flest mulig.

– Tiltak mot ubevisst diskriminering er en del av AFs innsats for jevnere kjønnsbalanse, sier leder for prosjektet som skal øke kvinneandelen i AF, Sif Løvdal.
Hun sier at suksesskriterier for å lykkes i arbeid med å øke kvinneandelen er å jobbe langsiktig, ha en engasjert ledelse og ikke minst ikke satse bare på enkelttiltak, men fremme holdninger og kultur som legger til rette for at alle får like karrieremuligheter.

– Forskning viser at ingen er kjønnsblinde, og at ubevisst diskriminering finnes i arbeidslivet og i samfunnet.

Løvdal er glad for at 170 AFere deltok på et arrangement i vinter sammen med #Hunspanderer,  men at målet med kaffepraten er å nå ut til mange flere med arrangementer på hovedkontoret og ute i prosjekter.

– Det er også positivt at ubevisst diskriminering nå, for første gang, blir tema på lederkurset, og at de som jobber ute prosjektene også skal få anledning til å ta del i holdningskampanjen, sier Løvdal.

Hun påpeker at det å sikre like muligheter for karriereutvikling for både kvinner og menn er et klart mål for konsernet, og noe som vil bidra til økt kvinneandel og ledelseskapasitet i AF Gruppen.