Samfunnsansvar - Bærekraftig entreprenørskap og eierstyring og selskapsledelse inngår i hovedrapporten, men er også tilgjengelig som særtrykk.

https://afgruppen.no/kampanje/arsrapport/