Med 1 000 milliarder kroner i Nasjonal transportplan (NTP) har vi en unik mulighet til å tenke smartere og mer bærekraftig når det norske veinettet skal bygges ut. Gjennom 90 års erfaring med veiutbygging deler nå Norconsult og AF Gruppen sine erfaringer med politikere og næringen under Arendalsuka. Politikere og næringen utfordres til å tenke nytt, og inviteres til debatt:

Kan vi bygge verdens beste vei?

Aldri før har vi bygget flere og bedre veier i Norge. Hvordan kan vi sikre smarte investeringer som er bærekraftige og tilpasset bruken i framtiden?  
 

Når:      Onsdag 14. august klokken 10:00 – 11:30.

Sted:     Fullriggeren Sørlandet; Pollen, Arendal  

Samferdselsminister Jon Georg Dale, konsernsjef Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier og konstituert vegdirektør hos Statens vegvesen, Bjørne Grimsrud kommer, kommer du?

10:00    Velkommen
Ved konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult og konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.

Debatt: Kan vi bygge verdens beste vei?
Ved samferdselsminister Jon Georg Dale og Kirsti Leirtrø (Ap) i Stortingets transportkomité.
Ekspertpanel om trafikksikkerhet: Guro Ranes (SSV), samfunnsnytte: Erling Røed Larsen (Oslo MET) og bærekraft: Janicke P. Garmann (Norconsult).

Veien videre
Ved konsernsjef Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier og konstituert vegdirektør i Statens vegvesen, Bjørne Grimsrud.

Oppsummering, ved Per Kristian Jacobsen og Morten Grongstad

11: 30   Lunsj
Norconsult og AF-Gruppen inviterer til felles lunsj etter arrangementet.