Vindpark Åby-Alebo i Mönsterås kommune er den største vindparken i det sørlige Sverige. Den består av 36 vindkraftverk med en totalhøyde på 200 meter og beregnes å produsere ca. 500 GWh fornybar kraft årlig. Dette tilsvarer strømforbruket til 100 000 villaer.

Den fornybare kraften reduserer kulldioksidutslippene med omkring 300 000 tonn per år, som er like mye som det 167 000 vanlige bensin- og dieselbiler slipper ut i løpet av ett år.

Byggingen av Vindpark Åby-Alebo starter våren 2020, og det forventes at anlegget vil levere strøm fra første kvartal i 2022.

– Kunder som kommer tilbake er en bekreftelse på at vi skaper verdier i prosjektene våre. Det er ekstra gledelig å få bidra til en ny vindpark som skaper klimagevinster i mange år fremover, sier Bård Frydenlund, konserndirektør for Sverige i AF Gruppen.