Omsetningen for 2. kvartal var MNOK 6 568 (5 863) og MNOK 13 175 (11 077) i 1. halvår. Dette tilsvarer en vekst på henholdsvis 12 % og 19 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultat før skatt ble MNOK 258 (363) i 2. kvartal og MNOK 465 (590) i 1. halvår. Dette ga en resultatmargin på 3,9 % (6,2 %) i 2. kvartal og 3,5% (5,3%) i 1. halvår. AF Gruppen har en historisk høy ordrereserve på MNOK 34 155 (23 085) ved utgangen av kvartalet. Selv om de fleste av prosjektene har blitt direkte og indirekte berørt som følge av utbruddet av covid-19, har AF Gruppen evnet å opprettholde relativt god drift i perioden.

- Vi har lagt bak oss et krevende halvår med høy aktivitet, men vi er ikke fornøyde med lønnsomheten verken for kvartalet eller halvåret. De ansatte i hele organisasjonen har vist stor evne til tilpasning og har lagt ned mye innsats og godt arbeid for å opprettholde produksjonen under koronapandemien. Ordrereserven er rekordhøy og lønnsomhetspotensialet i pågående prosjekter er godt. Som i tidligere år forventer vi økt lønnsomhet i 2. halvår, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK 202 (284) i 2. kvartal 2020 og MNOK 701 (542) for 1. halvår. AF Gruppen hadde per 30.06.20 netto rentebærende gjeld på MNOK 49 (753) og MNOK 3 561 i tilgjengelig likviditet. Resultat per aksje ble NOK 1,56 (2,54) i 2. kvartal og NOK 2,79 (3,96) i 1. halvår.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Tall fra underleverandørene inkluderes i skadestatistikken. H1-verdien for 2. kvartal var 2,3 (0,6). For 1. halvår 2020 var H1-verdien 1,9 (1,3).

- Etter kvartalets slutt fikk vi en kraftfull påminnelse om betydningen av grundig sikkerhetsarbeid da en arbeidsulykke hos en av våre svenske enheter fikk fatalt utfall. Vårt mål er at ingen skal bli skadet av å jobbe i våre prosjekter, verken egne ansatte eller ansatte hos underentreprenører. Vi jobber med å få innsikt i de bakenforliggende årsakene til ulykken for å kunne iverksette nødvendige tiltak og barrierer for å unngå at tilsvarende skjer igjen, sier Grongstad.

AF arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær. Målsettingen er å ha et totalt sykefravær på under 3,0 %. Sykefraværet for 2. kvartal var 4,6 % (3,2 %) og for 1. halvår 2020 var det 4,7 % (3,5 %). I perioden var det noe høyere sykdomsfravær enn normalt knyttet til karantebestemmelser og økt andel ansatte som var hjemme i tråd med myndighetenes pålegg.

Etter kvartalets slutt ble det annonsert at konserndirektør Amund Tøftum tar over som ny konsernsjef fra 24. august.

- AF Gruppen har alltid hatt kultur for å utvikle egne ledere, og det gjelder også konsernledelsen. Når vi nå har en lederkandidat med det formatet og potensialet Amund har, ligger forholdene til rette for å gi ansvaret videre. Siden vi snart går inn i en ny strategiperiode, mener jeg også at tidspunktet for lederendringen er helt riktig, sier Grongstad.

- Jeg ser frem til muligheten til å lede et selskap med så mange dyktige ansatte. Selskapet har vært gjennom en betydelig vekstfase og er nå i ferd med å etablere seg som ett av de større entreprenørselskapene i Norden. AF skal fortsatt være et fremoverlent selskap der sikkerhet og lønnsomhet er sentrale elementer for vår verdiskaping, sier Amund Tøftum, påtroppende konsernsjef i AF Gruppen.

 

Utvalgte høydepunkter fra kvartalet:

  • AF Anlegg har flere prosjekter i avslutningsfasen som samlet sett bidrar til at resultatet i enheten er godt i kvartalet. Anleggsvirksomheten har flere store prosjekter under oppstart. Ordrereserven økte med 40 % sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2019. Tunnelprosjektet Bergtunnlar Lovö Stockholm har oppstart i 2. halvår 2020.
  • Omsetningen og lønnsomheten for Bygg er redusert sammenlignet med samme periode i fjor, og det er varierende prestasjoner i porteføljen av byggenheter. Usikkerheten rundt konsekvensene av covid-19 gjør at igangsettelse av nye boligprosjekter er blitt redusert, mens konkurransen om offentlige byggeprosjekter øker. Byggevirksomhetene AF Bygg Oslo, Haga & Berg og AF Håndverk leverer svært gode resultater. Eiqon leverer et svært dårlig resultat i kvartalet grunnet tap og avsetninger for risiko på flere prosjekter i porteføljen.
  • Betonmast ble en del av AF Gruppen 31. oktober 2019. Enheten har inngått flere nye kontrakter i 2. kvartal, men det er stor variasjon i resultatene til de ulike enhetene. Betonmast Romerike utmerker seg med sterke resultater, mens Betonmast Boligbygg, Betonmast Telemark og Betonmast Ringerike leverte svake resultater. Betonmast Bergen ble solgt til Backe Gruppen i kvartalet.
  • Innen Eiendom har salget vært godt med 70 (80) boliger, hvorav AFs andel er 25 (37). Boligsalget bremset opp mot slutten av 1. kvartal som følge av spredningen av covid-19, men har i løpet av 2. kvartal forbedret seg betraktelig. Hittil i år er det solgt 150 (242) boliger, hvorav AFs andel er 53 (92). Salgsgraden i igangsatte prosjekter er 78 %.
  • Energi og Miljø leverer gode prosjekter innen miljøsanering og riving og har god lønnsomhet i miljøparkene. AF Energi & Miljøteknikk har varierende lønnsomhet i prosjektporteføljen.
  • Virksomhetsområdet Sverige hadde en omsetningsvekst på 15 % sammenlignet med samme kvartal i 2019. HMB og Kanonaden leverer sterk vekst mens AF Bygg Göteborg og AF Bygg Syd har noe lavere aktivitet sammenlignet med samme periode i fjor.
  • Virksomhetsområdet Offshore oppnår positivt driftsresultat i kvartalet. Utbruddet av covid-19 og oljeprisfallet har medført svært utfordrende markedsforhold for offshorevirksomheten, men aktivitetsnivået er økende.