Mellom Lysebotn og Tonstad, og videre fra Tonstad til Solholm i Agder skal AF Decom denne vinteren i gang med fjerning av nærmere åtte mil eldre anlegg for Statnett. Kontrakten på nesten 80 MNOK eks. mva. løper fra november 2020 til november 2021.

- Dette er et komplisert oppdrag der vi må inn med mye spesialkompetanse og spesielt utstyr. AF Decom er godt rigget for denne typen oppdrag som innebærer både riving og gjenvinning,  og ser frem til et godt samarbeid med Statnett, sier Amund Lien, direktør i AF Decom.

Riving er planlagt å starte i november 2020 og vil pågå omtrent ett års tid. Totalt skal opp imot 1880 tonn stålmaster, 835 tonn betongfundamenter og 770 tonn ledning fjernes, resirkuleres og lagres i depot.

 

Mer om kontrakten og rivejobben kan du lese her:

https://www.statnett.no/vare-prosjekter/region-sor/vestre-korridor/ertsmyra-tjorhom-lyse/nyhetsarkiv/statnett-river-72-kilometer-kraftledning-mellom-lysebotn-og-tonstad/