Prosjektet gjennomføres med andre ord helt modellbasert.

–Modellen blir bindeleddet som synliggjør alt av informasjon i prosjektet, som framdrift, rapportering, dokumentasjon, HMS, klima, miljø og mer, sier Inge Handagard, fagsjef for Virtual Design and Construction i AF Anlegg.

AF Anlegg, som har totalentreprisen og som har stått som bestiller på prosjektet, har tatt initiativ til retningen som er valgt for dette arbeidet og har i stor grad banet vei for gjennomføringsmodellen som er grunnlaget for nominasjonen som ble sendt inn av Norconsult.

 

Laget egen løsning

De høye kravene fra byggherre Nye Veier var det som første til at den helt nye løsningen ble utviklet. Løsningen som trengtes eksisterte nemlig ikke på markedet. Sammen med Norconsult og Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) ble en helhetlig løsning utviklet som ivaretok alle kravene til byggherre.

På bestilling fra AF ble det utviklet to separate løsninger. Den ene er for å samle inn data tilknyttet prosjektinformasjon innenfor kvalitet, sluttdokumentasjon, hms m.m., og den andre er en løsning for innsyn til alt av arbeidsgrunnlag og modeller. I tillegg er det jobbet mye med å automatisere ulike prosesser for informasjonsflyt ved å opprette integrasjoner mellom ulike systemer som f.eks. Synergi og Sharepoint.

 

Ny standard

Gjennom dette prosjektet har det blitt etablert en ny standard for digital informasjonsflyt i store samferdselsprosjekter. Dette vil kunne gi en stor fordel i fremtidige prosjekter.

– I prosjekter med høye krav til metadata og digital kodestruktur gir dette oss et konkurransefortrinn. Da har vi allerede en god løsning som vil hjelpe oss, særlig der mye informasjon er knyttet til lokasjon, og i tilfeller der vi har et nytt prosjekt som kobler seg til BIM, sier Handagard.

 

Godt samarbeid

E39 viser hvor viktig det er at rådgiver, byggherre, entreprenør, leverandører og utviklere jobber sammen mot et felles mål.

– Som samarbeidspartnere må vi ha et felles ønske om kontinuerlig forbedring og justering som selskap. I tillegg må vi være villige til å ta et stort felles sprang i samme retning. Bare slik lykkes vi med innovasjon og med å skape varige endringer. Det unike samarbeidet med totalentreprenør AF Gruppen har vært en viktig suksessfaktor for den banebrytende innovasjonen i dette prosjektet. I Norconsult er vi ikke i tvil om at det er gjennom samarbeid vi vil forme fremtiden og bransjen, og med det ønsker vi å takke alle som har bidratt i dette prosjektet, sier oppdragsleder Rune Blågestad i Norconsult i en pressemelding.

Også Inge Handagard trekker fram samarbeid som en av de viktigste suksessfaktorene i prosjektet.

– Jeg mener bestemt at AFs verdier, kultur og kompetanse har vært med på å forme dette samarbeidet, slik at alle jobber konstruktivt mot et felles mål. Etter mitt syn viser denne prisen nettopp hva man kan oppnå gjennom frihet til å utøve entreprenørånd, grundig og hardt arbeid, og ledelse som er hands-on, sier Handagard.