Prosjektet omfatter et 68 000 kvm stort automatisert logistikklager i nær tilknytning til flyplass, jernbane og motorvei. Kanonadens oppdrag er å prosjektere og utføre samtlige grunn- og fundamenteringsarbeider.

Med det nye logistikksenteret i Rosersberg kan DSV forkorte leveringstiden for varer i Stockholm-området. Etableringen kompletterer DSV-anlegget i sørlige Stockholm og gjør at DSV kan betjene kundene sine fra det anlegget som er best plassert i forhold til rushtidstrafikk.

Behovet for moderne logistikk øker, og Kanonaden har derfor gjort en strategisk satsning for å bygge kompetanse og erfaring på området. Selskapet bidrar for tiden til byggingen av sju logistikkanlegg i Mälardalen og Vest-Sverige.

– Oppdraget til Kanonaden er ytterligere en bekreftelse på selskapets strategi om å spesialisere seg på logistikkanlegg, sier Bård Frydenlund, konserndirektør i AF Gruppen Sverige.