- En fornyet profil skal bidra til å posisjonere AF som den entreprenøren som er best rustet til å møte fremtiden. Det har derfor vært viktig å ta vare på historien og involvere organisasjonen i arbeidet med den visuelle identiteten, sier Ida Aall Gram, konserndirektør for HR, kommunikasjon og Eiendom.

Logoen er forenklet i sin utforming. Selv om selskapet fortsatt heter AF Gruppen, er henvisning til gruppen fjernet fra logoen. Med denne justeringen har vi fått en logo som er mer gjenkjennelig og tidsriktig, og skal fungere bedre i digitale flater og kanaler. Det er designere fra Knowit Experience som står bak logojusteringen.

Det første oppdraget til AF ble gjennomført som et arbeidsfellesskap, forkortet til AF. Siden «AF» var betegnelsen som ble brukt i dagligtale ble dette også navnet da selskapet ble etablert i 1985. Dette var også utgangspunktet for den visuelle identiteten, der den gule logoen ble et synlig symbol i prosjektene.

-Vi er en entreprenørfamilie som stadig vokser og fornyer oss.  Vi drives av nysgjerrige mennesker og skal være en pådriver for en mer fremtidsrettet bransje. Dette må også vises i måten vi profilerer oss på, sier Aall Gram.

Logoendringen skjer i dag digitalt. Øvrig utskifting av profilering vil skje etter hvert som det er behov for å bestille nytt materiell.

Det er også utarbeidet et symbol for AF Gruppens datterselskaper som har egen profil. Symbolet viser at de har en tilknytning til AF og kan benyttes i sammenhenger der dette gir økt konkurransekraft.