Arbeidene utføres i Oslo og inkluderer blant annet ny tunnel til Hellerud stasjon, to nye bruer og grunnarbeider for ca. 1,5 km ny t-banelinje.

Arbeidene starter i fjerde kvartal 2021 med forventet ferdigstillelse høsten 2023. I tillegg inneholder kontrakten opsjonsarbeider med ferdigstillelse sommeren 2024. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 360 ekskl. mva. Det foreligger 10 dagers klagefrist (karenstid).

- Vi er glade for å bidra i fornyelsen av deler av Østensjøbanen som vil medføre et bedre kollektivtransporttilbud til befolkningen i Oslo. For tiden har vi to pågående prosjekter for Sporveien, og vi setter stor pris på å få fornyet tillit i et nytt og spennende prosjekt, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen.