Prosjektet er en totalentreprise som omfatter gjenoppbygging av kontorbygget etter gjennomførte saneringsarbeider. Takareal skal ombygges og det skal etableres takterrasse og sedumtak. Arbeidene omfatter totalt 5 600 BRAs og ca 6 700 m2 inkludert takterrassen.

Leietaker i ferdig rehabilitert kontorbygg vil være teknologi- og logistikkbedriften Oda, som skal benytte bygget i forbindelse med hjemlevering av matvarer og husholdningsprodukter.

Byggestart vil være primo 2022 med planlagt overlevering våren 2023.

– Dette er et prosjekt som passer Haga & Berg Entreprenør godt. Vi har spesialistkompetansen, erfaringen og kapasiteten som kreves for å rehabilitere eldre næringsbygg. Prosjektets fremdrift og kompleksitet krever god planlegging der vi må være løsningsorienterte. Gårdeier har valgt solide og gjennomtenkte løsninger som gir god byggbarhet og drift. Det ferdige bygget vil bidra til et områdeløft på Tøyen. Vi gleder oss til et godt samarbeid med SEFF og deres prosjektledelse, sier daglig leder Eskil Marius Ulimoen i Haga & Berg Entreprenør.

Kontrakten har en verdi på ca. MNOK 136 ekskl. mva.

Haga & Berg Entreprenør har lang erfaring og solid forankring i Oslo-markedet på rehabilitering og ombygging av bygninger og installasjoner.