Ifølge juryen scorer selskapet høyt på åpen, troverdig og konsistent informasjon til alle markedsaktørene, tydelig og langsiktig strategi, markedsinformasjon og industriutvikling, finansielle mål og utbyttepolitikk og segment informasjon i års- og delårsrapport.

– Vi er stolte over å bli tildelt denne prisen den første gangen vi er nominert. Vi er opptatt av å formidle den finansielle informasjonen på en åpen, konsistent og forståelig måte og legger stor vekt på kommunikasjonen i dette, sier Anny Øen, konserndirektør for finans i AF-Gruppen.

Prisen deles årlig ut til børsnoterte selskaper i to klasser – Åpen klasse og Mindre og mellomstore selskaper. Prisen deles ut av Forening for finansfag (FFN). Vinnerne ble offentliggjort under Finansanalytikerforeningens seminar om finansiell rapportering torsdag 22. September.

Stockman-prisen er markedets egen pris, da den er basert på direkte innspill fra både meglerhus og Norges største investorer. Aktørene blir bedt om å foreslå aktuelle kandidater til hver klasse og besvare en markedsundersøkelse basert på en liste med kriterier fra FFNs Stockman-komité, som kårer en vinner.

Komiteen legger stor vekt på ESG, altså selskapenes ansvar innen miljø, samfunn og styring (Environmental, Social and Governance). ESG står for 30 prosent av de helhetlige kriteriene.