Nobels Fredssenter er museet for Nobels fredspris og ligger sentralt plassert på Rådhusplassen, i hovedbygningen for den nedlagte Vestbanestasjonen. Med utgangspunkt i historien om fredsprisen og prisvinnerne tilbyr Fredssenteret utstillinger, arrangementer, aktiviteter og digital formidling.

Kontrakten omfatter prosjektering og utførelse av alle bygningsmessige og tekniske arbeider. Målet for prosjektet er å videreutvikle fredssenteret sin museumsvirksomhet på Vestbanen og bedre utnytte arealene for framtidig bruk.

Prosjektet har oppstart i oktober, og byggearbeidene vil ha oppstart i november/desember. Arbeidene vil omfatte refundamentering av bygget, rehabilitering av alle flater, nytt teknisk utstyr som ventilasjon, rør og elektro.

-Vi er glad for å inngå kontrakt med en entreprenør som har erfaring med antikvariske bygg, og ser frem til et godt samarbeid med Thorendahl sier Statsbyggs prosjektleder Hege Saxebøl Moum.

-Vi er stolt over å igjen ha fått tilliten i et Statsbygg-prosjekt. Signalbygget Vestbanen er dermed et flott prosjekt for oss, og vi skal sørge for at de kulturelle og bygningsmessige verdiene som bygget representerer blir bevart for fremtiden, sier daglig leder i Thorendahl, Ingvar Røang.