Hopp til hovedinnhold
Vi tilbyr komplette tjenester innen HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning), samt alle typer kjøleanlegg. Våre HVAC-tjenester offshore retter seg mot olje- og gassinstallasjoner, offshore rigger og landbaserte produksjonsanlegg.
AF AeronMollier har vært en vellykket partner for de største operatørene på norsk sokkel siden 1998, og vår erfaring dekker alle aspekter innen varme, ventilasjon, aircondition og kjølesystemer - HVAC-R. Vi designer og leverer avanserte kostnadseffektive HVAC-R systemer med fokus på sikkerhet og miljøvennlige løsninger.  Vi leverer alt fra studier og rådgivning til komplette HVAC systemer, inklusive HVAC utstyr, vedlikeholdstjenester og modifikasjoner.

Siden 1998 har vi tatt et helhetsansvar for kundens HVAC-R systemer. Gjennom å være en langsiktig drifts- og vedlikeholdspartner, leveres løsninger som sikrer optimalt inneklima for mennesker og materiell.

Offshoreindustrien i Nordsjøen er et av verdens mest krevende områder, noe som krever det sterkest mulige fokuset på sikkerhet og kvalitet fra oss som leverandør.Vi er kjent med alle relevante regler og krav og leverer skreddersydde produkter og dokumentasjon iht. regelverk og kundekrav.

Vi har spesialiserte ingeniører med høy kompetanse på design av HVAC systemer og komponenter for krevende oppgaver og omgivelser. Design og utvikling av nye produkter skjer i tett samarbeid med kunden og produsentene av utstyret. Vi har kontorer i Stavanger, Bergen, og Flekkefjord med nærhet til viktige sentre for norsk offshoreindustri.

Som totalleverandør innen HVAC leveres alt fra engineering, innkjøp, konstruksjon, installasjon og ferdigstillelse. Vi tilbyr kompetanse innen fagområdene luftteknikk, varme & kjøleteknikk, rør, elektro og automasjon. Vi dekker alle aspekter av offshore installasjon, fra boligkvarter, tekniske rom, prosess, boring, kraftproduksjon og distribusjon, og leverer en komplett pakke med offshore-tjenester knyttet til HVAC-R-prosjekter.

HVAC

 • Studier, design og engineering
 • Levering av komplette utstyrspakker
 • Installasjon, igangkjøring og innregulering
 • Vedlikehold, modifikasjoner og ombygninger
 • ATEX sertifiserte produkter og systemer.

Kjøling

 • Klimaanlegg og komfortkjølesystemer
 • Kjøle -og fryseanlegg
 • Prosesskjøleanlegg
 • ATEX sertifiserte kjøleløsninger
 • Konvertering av anlegg til miljøvennlige kuldemedier

Elektro og Automasjon

 • Styringssystemer for HVAC og kjøling
 • Nyinstallasjon, feilsøking, service og vedlikehold.

Kontakt