Tidligere tok veimerking over en halv dags fottur per oppmerket mil. På prosjekt E18 Tvedestrand-Arendal har roboten merket veimerking automatisk direkte fra data i BIM-modellen med en nøyaktighet på 2 cm med GPS. Med optisk måleutstyr kan man oppnå en nøyaktighet ned mot 5 mm. Roboten vil spare stikningsavdelingen for mye tidkrevende og repetitivt arbeid. Så langt har roboten merket opp mot 250 km vei.

Nå er den klar for nye oppdrag på prosjekt E39 Kristiansand vest - Mandal Øst og Ørlandet kampflybase.

-I perioder har maskinen gått dag og natt. Dette er et fantastisk hjelpemiddel som jobber effektivt og nøyaktig, sier stikningssjef Jon Bråten i AF Anlegg.