Hopp til hovedinnhold
Strategi 2020

Strategi 2020

  AF Gruppen har satt som mål å omsette for 20 milliarder kroner i 2020. Strategien er å satse på storbyer i Norge og Sverige, landsdekkende mobil virksomhet og offshore. Ambisiøse mål for lønnsom vekst gir muligheter for våre partnere og ikke minst våre medarbeidere.
  • Innovasjon og nyskapning

   AF skal øke sin konkurransekraft gjennom entreprenørånd. Vi skal realisere produktivitetsforbedringer i eksisterende virksomhet, se etter nye og innovative løsninger og øke utnyttelsen av digitale verktøy.
  • Kunder og leverandører

   Vi skal jobbe for at våre kunder og leverandører velger oss som sin prefererte partner. Samarbeid med kunder og leverandører skal være verdiskapende for alle parter
  • foretrukket arbeidsgiver

   I 2020 skal AF være den foretrukne arbeidsgiveren i bransjen Vi skal bygge bransjens beste ledelse gjennom lederutviklingsprogram, internrekruttering og økt kvinneandel.
  • Organisatorisk og strukturell vekst

   I fireårsperioden skal vi realisere lønnsom vekst på NOK 8 mrd som skaper verdier for våre eiere og muligheter for våre ansatte. Den største veksten hentes fra Storby Norge og Sverige, Offshore og Landsdekkende og mobil prosjektvirksomhet.

  Innovasjon og nyskapning i byggebransjen - Fra Let's Connect 15.01.18