Hopp til hovedinnhold
Anlegg, AF Gruppen

Nyttårsforsettet alle klarer å holde

Overkommelig oppgave

Det er kaldt og mørkt, mange har hjemmekontor og synes kanskje de fortjener litt snacks i sofaen om kvelden i stedet for å legge ut på treningsturen de hadde planer om å komme i gang med etter nyttår.  

Nyttårsforsetter kan være vanskelig å gjennomføre. Kanskje et nyttårsforsett på jobb kan være løsningen? 

Olaf Andreas Lingjærde, HMS-sjef i AF Anlegg, lanserer nemlig et jobb-forsett som er så enkelt at alle klarer å gjennomføre det. 

– Vri om nøkkelen. Skru av motoren, sier Lingjærde. 

Tilbyr bistand

Olaf ønsker å endre på en praksis som koster AF Gruppen millioner av kroner hvert eneste år: unødig tomgangskjøring. AF disponerer en stor maskinpark, og det finnes foreløpig ikke nullutslippsmaskiner eller andre løsninger som kan erstatte dieseldrevne maskiner på prosjektene.

Tomgangskjøring av disse maskinene koster penger i form av drivstoff og vedlikeholdskostnader, og genererer unødvendige klimautslipp. Det kan også gi høyere leiekostnader og påvirke garantitiden, viser en analyse gjennomført av Kristen Petillon i AF Anlegg. 

– Å skru av motoren er som «å plukke penger på gata». Både Kristen og jeg har jobbet i Afrika, og synes det er nesten komisk at de i afrikanske land har strengere krav til tomgangskjøring enn vi etterlever i AF. Hvis noen trenger en PT i å vri om nøkkelen, er det bare å ta kontakt, sier Olaf og ler. 

Kristen Petillon, fagsjef maskinautomasjon i AF Anlegg, har undersøkt omfanget av tomgangskjøring i Anleggs prosjekter. Han hentet ut data fra et utvalg anleggsmaskiner og analyserte driftsmønsteret. Kristen fant ut at det ikke er uvanlig at tomgangskjøring utgjør omkring en tredel av maskinenes totale driftstid. 

Timesvis på tomgang

Ett eksempel er en Hitachi gravemaskin. I løpet av 25 driftsdager logget en slik maskin 218,1 gangtimer. Av dette utgjorde 151,7 timer faktisk driftstid, mens 66,4 timer var tomgangskjøring.  

Analysen viser at Hitachi-gravemaskinens motor ble startet og kjørt på tomgang ved starten av hver arbeidsdag. Tomgangskjøringen varte fra 15 minutter til 75 minutter før maskinen ble satt i arbeid. 

Dataene viser også at motoren ikke ble stanset, men gikk på tomgang under opphold i arbeidet. Disse pausene varte fra 15 minutter til 90 minutter. 

Kristen Petillons undersøkelse omfattet 269 maskiner fra Hamm, Caterpillar, Volvo CE og Hitachi. Studiens fase 1 var ferdig i februar 2020. 

En tydelig konklusjon er at tomgangskjøring koster penger. Unødige drivstoffkostnader med tilhørende klimautslipp er en del av bildet. I tillegg vil mye tomgangskjøring øke utgiftene til vedlikehold og personell. Maskiner som går på tomgang er dessuten opptatt og påvirker den totale tilgjengeligheten av maskiner. 

Foruten en gevinst for miljø og økonomi, vil redusert tomgangskjøring hjelpe enormt på helse-eksponeringen vi utsetter våre folk for i forbindelse med underjordsarbeid, påpeker Olaf Andreas Lingjærde.  

– Mange i bransjen bruker bare nesa som måleinstrument for å vurdere luftkvalitet. Når vi måler dette riktig og over tid, ser vi at vi har store utfordringer mange plasser med å nå de fastsatte grenseverdiene, spesielt på NO2, understreker Olaf. 

Kravene til luftkvalitet kommer dessuten til å bli skjerpet i løpet av få år. 

– Slik det er i dag, har vi svært få underjordsprosjekter som vil klare kravene uten en vesentlig forbedring, sier HMS-sjefen. 

imagecenbl.png

Diagrammet viser driftsmønsteret for en Hamm vals. Tomgang utgjorde 23 timer av en gangtid på 72 timer.

Grønt skifte

Andre effekter av tomgangskjøring er at det kan føre til flere feil på maskinene, og det kan gi økte leiekostnader og redusert garantitid når leie og garanti er basert på maskinens gangtid. 

Beregninger viser at én 50 tonns gravemaskin kan gi følgende besparing per år om man lykkes med å redusere tomgangskjøringen fra 34 prosent av gangtiden til 10 prosent av gangtiden: 

  • 2860 liter drivstoff 
  • 8 tonn CO2-ekvivalenter 
  • 20.000 kroner i vedlikeholdsutgifter 

Et estimat går ut på at E39-prosjektet kunne spart 22 millioner kroner på ett år om man lyktes i å redusere tomgangskjøringen.  

Anleggsbransjen møter stadig strengere miljøkrav. ISO 14001-sertifisering forutsetter kontinuerlig forbedring i arbeidet for å redusere miljøpåvirkningen. Nylig lanserte samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) en handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser innen transportsektoren.  

Å redusere tomgangskjøring vil være et beskjedent bidrag til en grønnere bransje, men er samtidig enkelt å gjennomføre. Det finnes heller ingen gode grunner til å la maskiner surre og gå når de ikke er i bruk. 

– Maskinteknologien har gått fremover i raskt tempo, og det er i dag betydelig mindre behov for at maskiner og utstyr skal gå på tomgang enn det var før. Kun ved ekstrem kulde er det i noen tilfeller krav fra maskinleverandør om at maskiner må gå på tomgang. Måten vi må løse dette på hos oss er at maskinavdelingen er involvert i de anbefalinger som gis, sier Olaf Andreas Lingjærde. 

Ivar Galaaen, direktør i AF Anlegg, støtter helhjertet opp om tiltaket. 

– Betydelig reduksjon i tomgangskjøring gir positiv effekt på helse, klima, miljø og økonomi. Selvsagt skal vi redusere tomgangskjøring til optimalt nivå. Det må skje nå. Alle gode AF-ere kommer til å hjelpe hverandre slik at vi når dette målet, sier Ivar Galaaen.