Hopp til hovedinnhold
Bygg, AF Gruppen

Nøkkel til fremtiden

Som mange andre sameier sto Odinsgate 21 på Frogner foran en utfordring. Eierskifter og oppussingsprosjekter har medført at nøkler ikke var kommet til rette.

– Vi var nødt til å gjøre noe med dørlåsene. Styret vurderte ulike alternativer. Beboerne her er godt voksne og flere av oss hadde lyst til å bevare eksisterende dørbeslag på våre antikvariske dører, sier Arne Eggen, styreleder i Sameiet Odins gate 21 på Frogner med 10 leiligheter. 

– Under pandemien ble vi samtidig mer bevisst på behovet for å tenke fremover. Vi observerte alle bilene som skulle levere varer til beboere på ulike tider og med leveringsintervaller som medførte flere timers venting hjemme. Fra kun å fokusere på sikkerhet, ble det å tenke på praktiske og enkle løsninger det viktigste. Vi ønsket å melde oss inn i fremtiden og finne en løsning som også kunne åpne for å få leveranse av varer trygt hjem, sier Eggen.

Styrelederen fikk høre om Keyfree fra AF Håndverk og mente produktet kunne være det han var på jakt etter. Systemet kunne kobles til eksisterende lås på ytterdøren og dermed ivareta de som ønsket å beholde sin gamle nøkkel.

– Vi hadde allerede en portåpner til i hoveddøren. Denne løsningen bygde Keyfree videre på, forteller Eggen.

Vi fikk også etablert digital lås til en lite brukt sportsbod, som raskt ble frigjort til vareleveranser. Dermed kunne beboerne få levert pakker og matvarer rett inn i boden selv om de ikke selv var hjemme.

– Det er bare å ta opp telefonen og slippe leverandøren inn. Jeg kan følge med og få bekreftet at alt er levert som det skal.

Samtidig ble det installert en elektronisk sensor i inngangsdørene til leilighetene. De antikvariske dørene ble brakt tilbake til sin opprinnelige stand, samtidig som de ble digitale.

– Det vi må passe på er at vi går frem i et tempo som passer alle som bor her. Flere enn meg vil kanskje etter hvert også oppdage det praktiske med å utruste egne barn med digital tilgang til leiligheten sin og hvem vet, en dag trenger vi vel helsehjelp også, sier han.

Nøkkelens svar på BankID

Det finnes mange løsninger for å styre både alarmer, inngangsdører og garasjeporter. AF Håndverk har utviklet Keyfree-systemet som legger seg på toppen av disse løsningene. Dermed får sameier, organisasjoner og brukerne utvidet funksjonalitet og enklere forvaltning. Keyfree kan kommunisere med flere leverandører av digitale låser som for eksempel låssystemer til garasje, boder og fellesarealer.

Ambisjonen er å bli et system som sørger for at drift og vedlikehold og tilgangsstyring fungerer sømløst fra ett sted. Samtidig som det kan koble kunder og tjenesteleverandører trygt sammen.

– Vi ønsker å bli nøkkelens svar på bankID. Vår løsning er basert på en fleksibel og åpen plattform som utveksler identitet og autorisasjon mellom hjem og tjenestetilbyder.  Gjennom Keyfree-appen kan brukerne velge å koble til og tilgangsstyre tilgjengelig tjenester der det er behov for å kunne åpne en lås. Eksempelvis systemer for helsetjenester, hjemlevering, brannalarm og energistyring, forklarer Arne Johnny Forsberg, daglig leder i Keyfree.

Forsker på tjenesten

For å utvikle brukervennlige tjenester for hjemlevering inngår Keyfrees system i prosjektet «Lås Opp». Dette er et FoU-prosjekt som støttes av Norges Forskningsråds Pilot-T-program, med Safe4 Security Group som prosjekteier. I tillegg er PostNord og Komplett, HomeBoxx, Stansefabrikken og PostLogi med i prosjektet som næringspartnere. Sintef deltar som forskningspartner og prosjektleder av FoU-prosjektet. Forskningsprosjektet skal utvikle, pilotere og evaluere et digitalt økosystem for tjenester som lar forbrukere motta varer og tjenester bak digital lås. Selve piloteringen vil starte i 2022, og skal være ferdig i 2023. 

– Vår hovedoppgave er å se på hvordan denne type aktiviteter påvirker hverdagen til brukerne. Blir det flere eller færre reiser? Reiser vi andre steder eller på andre måter hvis varer leveres hjem? Hva skjer hos transportøren når de får en større fleksibilitet til å styre utstyr og personell? I prinsippet kan systemet åpne private hjem. Hva er villigheten til det? Hvilke barrierer oppstår og hvilke typer aktører er brukerne evt. villige til å slippe inn? spør Solveig Meland, seniorforsker i avdeling for Mobilitet og Samfunnsøkonomi i Sintef.

Hun er Sintefs prosjektleder i Lås Opp-prosjektet. Så langt viser undersøkelsene at de teknologiske løsningene ser ut til å appellere mest til barnefamilier, voksne par og yngre aldersgrupper.

– En av utfordringene prosjektet retter seg mot, er situasjoner med "husarrest". Det at en må holde seg hjemme for å ta imot leveranser. De som benytter netthandel mye og som opplever denne situasjonen ofte, er blant de mest positive til Lås Opp-løsningene. Andre kjennetegn er høy utdanning og stor grad av teknologisk fortrolighet, sier Meland.

Installasjon av Keyfree-systemet skjer via en liten lokal sentral som installeres i sameiet eller boenheten og kobles opp på det lokale nettet. På sentralen lagres all personlig informasjon, rettigheter til leiligheter og fellesområdet. Fra sentralen styres tilgang og oppkobling til andre sensorer som for eksempel alarmer etc. Styret og forretningsfører håndterer selv ønsket funksjonalitet.

Når et leieforhold starter eller opphører, styrer eieren selv tilgangene via Keyfree-appen. Ved besøk av gjester eller leverandører kan tilgang i bestemte tidsintervall eller i en viss periode styres fra appen.

– Mens andre digitale nøkler avhengig av skyløsninger og blåtannteknologi, bygger Keyfree et lokalt kryptert nett som snakker med sentralen.  Dermed unngår vi mulige utfordringer med sikkerhet, tilkobling og batterilevetiden. Det gjør også at vi har kontakt med alle låsene som er tilkoblet Keyfree slik at vi hele tiden vet at låsen fungerer som den skal. Dette gir en bedre forutsetning for å få til en sikker og sømløs tilgang for tjenesteleverandørene, sier Keyfree-sjef Forsberg.