Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Nytt team på stort prosjekt

Boligprosjektet Skårersletta MIDT består av nesten 300 leiligheter sentralt plassert i Lørenskog. Nylig markerte prosjektet ferdig utgravd tomt. 

– Jeg er superstolt over det vi har fått til som et nyetablert team her på Skårersletta Midt. Det er et stort og komplekst prosjekt, sier Einar Grimstad.

Etter han var ferdig utdannet fra NTNU 2015 startet Einar som HMS/KS-leder på boligprosjektet Krydderhagen. Etter hvert fikk han prøve seg som anleggsleder på samme prosjekt og senere på Atea-bygget på Hasle Linje. På Skårersletta er han prosjektleder.

Einar er ikke alene om å være ny i rollen på prosjektet. Christine Blix tok steget opp som en av to anleggsledere da MIDT-prosjektet startet opp i mai 2021. Etter endt utdannelse på NMBU i 2017 startet også hun i AF Bygg Oslo som HMS/KS-leder på Krydderhagen og har fått prøvd seg som prosjektingeniør og prosjektøkonom. 

Når Einar og Christine for første gang skal prøve seg i nye roller, er det å være åpen og lytte til hverandre vært viktig. – Vi kunne ikke alt når vi kom fra skolebenken. Da må man være ydmyk og lærevillig, sier Einar.

– Som ny anleggsleder er det fint å kunne støtte seg til en erfaren anleggsleder som Lars på laget, supplerer Christine. Lars Sandek kom nylig fra samme rolle på Kvernstua. Siden han startet i AF i 2005 har han selv både vært prosjektøkonom og produksjonsleder på flere store prosjekter. Anleggsleder har han vært siden 2017.

– For meg har karriere aldri vært et mål i seg selv. Du må levere rett og slett. Du må være til å stole på, er hans oppskrift.

Komplekse grunnforhold

Prosjektteamet fikk tidlig den første utfordringen i fanget. De var forberedt på at grunnforholdene kunne inneholde noe forurensede masser. Omfanget var det først mulig å få oversikt over etter at næringsbyggene på tomten ble fjernet og gravearbeidene var i gang. Da handler det om å finne løsninger som ikke forhindret fremdriften.

– Vi valgte å sette en nokså fersk ressurs på å følge opp grunnarbeidene. Samtidig passet vi på at han kunne støtte seg til mer erfarne. Han er fremoverlent og strukturert og bidro til å utfordre etablerte praksiser for oppfølging av grunnarbeidene, sier Einar.

– Fremdriftsplanen er vår «Bibel». Den skal følges. En byggeplass er dynamisk og det dukker opp utfordringer. Som anleggsleder må du løse dette underveis slik at fremdriften går slik den skal, sier Lars.

– Alle skal være stolte av prosjektet og forplikte seg til vårt felles mål. Vi skal levere det som byggherren har bestilt. Først når man virkelig forstår dette, får man også frihet til å løse utfordringer når man møter dem. Er man åpen og ikke redd for å stille spørsmål, vet teamet også at vi får løst utfordringer i fellesskap, sier Lars.

Respekt for rollene

Prosjektteamene bygges rundt prosjekt-, anleggs- og prosjekteringsleder. Ofte følger minst to av disse hverandre fra prosjekt til prosjekt. Som prosjektleder har Einar det overordnet ansvaret for at byggherren får det som er bestilt. For å få til dette er det viktig at samspillet mellom anlegg- og prosjekteringsleder fungerer optimalt. Det løses blant annet med jevnlige møter.

– Prosjekteringsleder påser at prosjektets krav og rammebetingelser blir ivaretatt i prosjekteringsfasen, mens anleggsleder gjerne utfordrer med erfaringsmessig kostnadseffektive og byggbare løsninger. Dette samspillet er svært viktig for å løse prosjektets utfordringer på best mulig måte, sier Einar.

Anleggsleder har ansvar for å følge opp driften og produksjonen ute.

– Du må få ting til å gå som det skal og sørge for at alle vet hva de skal gjøre når de skal gjøre det. Det er mye å sette seg inn i rollen. Det er et stort ansvar. Det er fint å ha med seg Lars som kan veilede forteller Christine. Selv om de har ulike ansvarsområder, samarbeider Christine og Lars tett og utfyller hverandre godt.

– Vi er bevisst på hvilke ansvarsområder alle på prosjektet har. Teamet må fungere som det skal. Vi delegerer ansvar til alle produksjonslederne som er ute på plass og må sørge for at vi har ett felles mål som vi skal lykkes med. Ikke minst har du ansvar for at HMS blir ivaretatt, sier Lars.

Ungt team

Prosjektteamet har mange nye med mindre erfaring og i nye roller. Derfor er det ekstra viktig å passe på at alle i teamet får den backingen de trenger fra de mer erfarne.

– Vi er et veldig ungt team. De erfarne lærer opp de nyutdannede. Og De nyutdannede utfordrer det etablerte. Det vi mangler av erfaring tar vi igjen ved at vi samarbeider godt. Vi utnytter hverandres styrker og lager gode arenaer for å løse problemer sammen, sier Einar.

Nytt team som utfyller hverandre.

Om prosjektteamet

Einar Grimstad, prosjektleder på Midt siden mars 2021
Erfaring som prosjektingeniør, HMS/KS-leder, anleggsleder fra prosjekter tilhørende Hasle Linje bolig og næring.
Lederkurs 1, 2 og 3 fra AF Akademiet
Sivilingeniør fra NTNU 2015

Christine Blix, anleggsleder på Midt siden mai 2021
Erfaring som HMS/KS-leder, prosjektøkonom og prosjektingeniør på prosjekter som Krydderhagen, Lillo Gård, Røakollen og Kværnerbyen.
Lederkurs 1 og 2 fra AF Akademiet
Sivilingeniør fra NMBU 2016

Lars Sandek, anleggsleder på Midt siden nov 2021

Erfaring som anlegg- og produksjonsleder, prosjektøkonom og arbeidsleder/formann fra prosjekter som Kvernstua, Krydderhagen, Sørenga, Kuben, Helsfyr Atrium, De nye Grønladskvartalene og Waldemars Hage.
Lederkurs 1 og 2 fra AF Akademiet
Bedriftsøkonom

Skåresletta MIDT

Byggherre: AF Eiendom og OBOS Nye Hjem

Verdi på MNOK 714 eks. mva.

Miljøsertifiseres gjennom BREEAM_NOR