Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Da pandemien traff AF

12. mars 2020:

Det er bare noen timer siden AF satt krisestab, og mens det planlegges for hjemmekontor, nedvask av brakkerigger og hyppig bruk av Antibac, starter pressekonferansen som om få timer skal snu Norge på hodet.

«De mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid.»

Smak litt på disse ordene. Det statsminister Erna Solberg uttaler denne dagen, skremmer og setter en hel nasjon i dvale. Skoler og barnehager stenges, arbeidsplassene og butikkhyllene tømmes. Men mens Norge er i unntakstilstand, går livet, på en litt annerledes måte, videre i AF. Her er historien om da koronapandemien traff oss.

Kan jeg møte på jobb? Har jeg krav på omsorgspenger?

Det er et utømmelig informasjonsbehov disse første dagene etter nedstengningen. På få dager renner det inn hundrevis av spørsmål og AFs koronanettsider har 17.000 besøk den første uken. Personalsjefer, jurister og staber jobber intenst med å finne svar og løsninger på problemstillinger norske myndigheter ikke har tatt høyde for.

Samtidig jobber mange tusen AF-ere og underentreprenører på ute i prosjektene.

- Det var en uvirkelig situasjon og noen veldig intense døgn, sier Ida Aall Gram, konserndirektør for HR, Kommunikasjon og Eiendom i AF. Som både medlem av krisestaben og øverste personalsjef kjente hun på et stort ansvar for AF-ernes helse og sikkerhet.

- På et tidspunkt var det uoversiktlig og kaotisk fordi det stadig kom nye oppdateringer og retningslinjer som måtte tolkes i AF-kontekst. Reiserestriksjonene gjorde det vanskelig å komme seg på jobb på tvers av både kommune- og landegrenser. Smittevernsfaglig var vi usikre på om det var forsvarlig å ha drift, men alternativet var permitteringer. Det var en situasjon ingen ønsket, og som vi håpet i det lengste at vi kunne unngå.

Fylkesleger ble kontaktet, entreprenørkonkurrentene holdt tett dialog med hverandre for å finne gode løsninger. Et helt nytt rapporteringssystem ble stablet på bena på rekordtid. Og så kom lyspunktene som perler på en snor i en ellers mørk tid.

- Det prosjektene våre gjorde i disse dagene kommer jeg til å huske for alltid. Jeg tror aldri jeg har vært så stolt over å jobbe i AF Gruppen som akkurat da, sier Ida.

De neste dagene og ukene blomstrer selve AF-sjela frem. Prosjekter og fagarbeidere viser handlekraft når de tar grep i en annerledes hverdag. Matpakkene spises utendørs, vi holder avstand, maskiner og hender vaskes hyppig og møtekulturen forandrer seg.

En utendørs, åpen LEAN-kiosk ble løsningen på de kritiske LEAN-gjennomgangene i AF Bygg Østfolds prosjekt på Dokka. I slutten av mars signerer AF Anlegg en fire milliarders kontrakt med Nye Veier digitalt over Teams. På AF Miljøbase Vats samles alt de kan avse av smittevernsutstyr og sendes til sykehusene i nærheten.

Hjemme sitter mange medarbeidere som nå sjonglerer full jobb fra hjemmekontor med både hjemmebarnehage- og skole – vår egen konsernsjef inkludert. Noen sitter «korona-fast» i både utlandet og i norske fylker, og får ikke pendlet til jobb. Og på gigantprosjekter som E39 bor 300 AF-ere på brakkerigg og opprettholder full drift i en verdensomspennende pandemi.

- Jeg forstod ganske raskt at dette ville bli en alvorlig situasjon for veldig mange, sier Knut Arne Grønskei, verneombud, dumperfører og altmuligmann på driftslinje Vest på E39. Knut Arne har jobbet i AF siden 1995 og har vært innom nærmest samtlige av AF Anleggs gigantprosjekter – fra utbyggingen av Gardermoen og Kårstø, til Nye Veier-prosjektene på Sørlandet. Men gjennom sine 25 år i AF har han aldri opplevd noe lignende.

- Vi måtte stenge ned sosiale soner, holde avstand, vaske ned verktøy og maskiner, og kunne ikke bruke kantinefasilitetene som normalt. Det ble litt stusselige kvelder på prosjektet, men de fleste tok dette med godt humør og har hatt forståelse for tiltakene. Det er tross alt derfor vi har kunnet jobbe som normalt, sier han.

De fleste i prosjektet er i turnus i en 14-dagers periode, og når de så at smittesituasjonen lokalt var under kontroll, lånte flere biler i helgene for å få kjørt seg en tur eller gikk spaserturer med avstand.

- Dette er en situasjon der alle måtte bidra, og jeg er stolt over kollegaene mine som alle har tatt dette på alvor og følger smittevernstiltakene til det fulle. Når alle er så flinke og vi ser at vi unngår smitte, tror jeg mange opplever det som tryggere å være her i vår beskyttede «celle», enn hjemme i lokalsamfunnet der vi tross alt ikke har like god kontroll, mener han.

Knut Arne synes det også er kommet mye positivt ut av krisen. Mange setter litt ekstra pris på å ha en jobb man kan gå til, og det sosiale samholdet utenom arbeidstid som i noen uker måtte settes på pause. Han trekker også frem rene og ryddige brakkerigger, og en litt morsom og uventet koronaeffekt:

- Jeg tror aldri jeg har sett en så gullende ren anleggsgjeng i AF før!

Inne i en fjordtarm langt mot nord spiser fem kollegaer lunsjen sin isolert i en leid enebolig. Selv om de trives best på brakkeriggen med de andre entreprenørene som er med å bygge et av verdens største landbaserte settefiskanlegg, er det tryggest slik akkurat nå. Her bor de under turnusen, og her vet de at det er smittefritt.

- Mens Oslo var episenteret, var situasjonen en annen her i nord. Da «søringkarantenen» ble et faktum, fikk vi merke ringvirkningene ved at noen entreprenører måtte redusere eller stenge ned på prosjekter vi jobber i. Selv har vi klart å ha alle mann i jobb og full fart i alle prosjekter, både fordi vi har lokalt ansatte og fordi de selv har vært utrolig dyktige til å overholde smittevernsreglene, sier Erik-Anders Helin, som akkurat hadde overtatt sjefsroret i Målselv Maskin og Transport da viruset brøt ut.

Erik-Anders forteller at det også i Målselv Maskin var mye usikkerhet den første tiden, men at de raskt fikk på plass tiltak som gjorde det mulig å fortsette som før. Et av dem var å unngå brakkerigger der mange selskaper var samlet, men de fant også andre kreative løsninger.

- Blant annet holdt vi våre daglige morgenmøter på kampflybaseprosjektet på Evenes utendørs, og her oppe er det fremdeles ganske værhardt i mars. Etter hvert ble avstandsreglene strengere, og vi måtte holde møtene ute i snøføyka med alle mann spredt over gårdsplassen. Det ble jo etter hvert et litt pussig syn, innrømmer han lattermildt.

Men pussige smittevernstiltak har hatt effekt, og så langt er ingen av våre kollegaer i nord blitt smittet:

- Jeg må innrømme at det var litt kaotisk her de første dagene, men vi har kommet oss gjennom dette på en veldig god måte.

Det blir tidlig klart at Sverige og Norge velger forskjellige strategier for å håndtere pandemien, men også AF Gruppens svenske selskaper setter krisestab i midten av mars.

- Fra starten av har vi hatt en åpen dialog. Vi diskuterer mye og er ærlige, sier Peter Vongheer, personalsjef i HMB. Han forteller at alle selskaper i den svenske AF-familien har delt erfaringer på møter hver uke. Her har ingen har måttet føle seg alene.

Hos HMB utviklet en forsterket gruppe av personalsjef og et par avdelingsledere retningslinjer og kommunikasjonsplaner og tilpasset tiltakene etter situasjonen. I Stockholm og Sörmland, som hadde stor smittespredning, var restriksjonene strengere. Og da smittetilfellene i Dalarna toppet seg i begynnelsen av mai, skjerpet begrensningene seg også der. Spesielt utsatte ansatte i risikogrupper har fått arbeide hjemme eller blitt permittert med grunnlønn.

- Menneskelivet går først, sier Peter Vongheer, som har sett en av kollegene bli alvorlig syk av koronaviruset. Kollegaen har en lang rehabilitering foran seg.

HMBs byggeprosjekter er blitt påvirket i liten grad, og materialforsyningen har også fungert, takket være at HMB ofte velger lokale leverandører. Ti medarbeidere er blitt satt i karantene hjemme, og på det meste har 7,9 prosent av arbeidsstyrken vært sykemeldt. HMB vil dra nytte av erfaringene de har gjort seg våren 2020 også i fremtiden.

- Avstand og grundig rengjøring er bra selv i tider med vanlig influensa, hevder Peter, fordi kostnadene er små sammenlignet med sykefravær. For sin egen del vil han reise mindre.

- Tidligere kunne jeg kjøre 30 mil for en befaring. Det er mulig å løse slike møter og ta vare på våre medarbeidere utmerket gjennom digitale løsninger som Teams også, sier han.

Hvordan planlegger man for en krise? Er det én i AF som vet det, så er det Espen Jahr, leder for bedriftshelsetjenesten og beredskapsleder. Men akkurat denne krisen var ikke AF forberedt på.

- Vi har gode beredskapsplaner i AF, men en krise som rammer 550 prosjekter på en gang måtte vi lære oss å håndtere på den harde måten. Som med alt annet i AF, måtte vi konsentrere oss om risikoen vi kan påvirke. I dette tilfellet var det godt smittevern. Noe av det vi har iverksatt, kan nok virke litt rigid. Men det har virket. Vi har knapt hatt smitte i AF Gruppen, og det skyldes at hver og en av oss har vært vårt samfunnsansvar bevisst og tatt hensyn ved å holde avstand, vaske hendene og holde oss hjemme ved symptomer. Dette må vi være like flinke til fremover. Koronaviruset har ikke forsvunnet. Selv om den første sprinten er unnagjort, er dette en maraton.

Espen berømmer prosjektene for å ha utvist handlekraft og ansvar.

- Den flodbølgen som skyllet inn over oss, kunne lett ha lammet mange. Da er det fantastisk å se hvordan AF fungerer, for når man står ovenfor utfordringer, viser vi handlekraft. Det tok ikke mange timene før vi fikk meldinger om hvordan kantine og renhold i prosjektene var håndtert. Det å kaste seg rundt og løse utfordringer ligger i AFs DNA, og det tror jeg nok er en stor del årsaken til at dette tross alt har gått såpass bra.

Hendelsen har gitt AF og krisestaben mye lærdom vi tar med oss videre, og berømmer AFs medarbeidere for ansvaret vi har tatt. Også evnen til å ta vare på hverandre mener han har vært et lyspunkt i en ellers usikker tid:

- Når alt kommer til alt, handler smittevernstiltakene om solidaritet for andre, og spesielt for de svakeste i samfunnet. Den omsorgen vi har vist for hverandre, har vært helt unik, og den håper jeg vi kan ta vare på.

Så hvordan har det egentlig gått disse ukene? Fasit så langt er 11 bekreftede smittetilfeller i AF av over 5500 ansatte. Vi har gjennom perioden hatt tilnærmet full drift i alle prosjekter. På det meste var 200 medarbeidere permittert, og de fleste er nå tilbake i jobb. Bråstansen i bygg- og anleggsnæringen som mange fryktet kom aldri. Så langt har det, tross alt, gått ganske bra. Hva som lurer bak neste sving, vet vi ikke ennå.

- Vi måtte dessverre permittere noen medarbeidere i en periode, men jeg er glad for at de aller fleste nå er tilbake. AFs viktigste fokus nå er å opprettholde de smittevernstiltakene vi vet fungerer, og å sikre oss nye prosjekter. Også her tenkes det kreativt rundt løsninger dersom eksempelvis nyboligmarkedet skulle stagnere, sier Ida.

En positiv effekt ved pandemien mener hun er synligheten og viktigheten til yrkesgrupper som det ellers skrives lite om.

- I vår bransje har mange aktører holdt hjulene i gang gjennom alle disse ukene, og jeg håper og tror at flere nå har fått øynene opp for hvor viktig vår næring og våre ansatte faktisk er for dette landet.