Hopp til hovedinnhold
Øystein Treldal Liborg nederst til høyre i ett av møtene med Geir Arne Hansen, prosjektleder i utbyggingsavdelingen i Omsorgsbygg Oslo KF (nederst til høyre). I møte deltok Anastasia Wraa og  Jon Erik Niedzwiedzk fra AF Bygg Oslo (øverst til høyre).
Bygg, AF Gruppen

Furuset Hageby: Samspill på Teams

I slutten av februar signerte AF Bygg Oslo avtalen om å bygge Furuset Hageby som er utformet som en landsby med mindre bogrupper, arbeidsplasser og oppholdsrom. Målet er at 112 beboere med kognitiv svikt skal kunne bevege seg friere rundt på et større område, i oversiktlige og tilgjengelig omgivelser både utendørs og innendørs. Prosjektet er inspirert fra eksisterende hagebyer i Nederland.

– Konseptet er utarbeidet spesielt med tanke på dem som får kognitiv svikt i ung alder. Tanken er at dette er et sted man kan bo over litt tid, sier Geir Arne Hansen, prosjektleder i utbyggingsavdelingen i Omsorgsbygg Oslo KF. - Samspillet med AF Bygg Oslo har fungert veldig bra med et engasjert team. Jeg må få trekke frem prosjekteringslederen som styrte hele samspillet godt. Forutsigbarhet med gode beslutningsunderlag, grundig underbygde valg.

- Det var en fordel at vi hadde rukket noen møter først. Allerede i første møte snakket vi om åpenhet og å kunne stole på hverandre. Det gjorde at vi raskt etablerte en åpen tone. Brukerinvolvering er spesielt viktig i denne type nyvinningsprosjekt. AF har vist stort engasjement for prosjektet, lyttet og har vært raske til å respondere konstruktivt på byggherren og brukernes innspill. Representantene fra brukergruppen har sagt at de har satt pris på god involvering, sier Hansen.

Forprosjekt med samspill

-Utgangspunktet for samspillet var et skisseprosjekt som ble videreutviklet og bearbeidet. Hovedoppgaven har vært å kvalitetssikre og detaljere videre det som var utført i fase 1 og avklare og redusere risiko så mye som mulig. Det ble tiltransportert en arkitekt som AF styrte veldig godt. Prosjektet har i tillegg svært strenge miljøtekniske krav. Fra tilsvarende prosjekt, Dronning Ingrids Hage har vi dratt veksler på den velferdstekniske pakken som for eksempel tilpasning av rom, bad og døråpnere. Furuset Hageby skiller seg fra dette prosjektet ved at det i tillegg er et FutureBuilt-prosjekt. Byggeplassen skal sertifiseres som BREEAM Excellent, sier Hansen.

- Prosjektet er et av de første Åpen Bok prosjektene til AF Bygg Oslo med offentlig byggherre. Siden dette også var det første samspillprosjektet jeg har gjennomført var det godt å ha kunden som god støttespiller. Prosjektet handler om mer enn å bygge leiligheter. Vi skal skape et helt samfunn, en liten landsby med både arbeidsplasser og leiligheter, sier Øystein Treldal Liborg, prosjekteringsleder i AF Bygg Oslo. Hans bakgrunn fra RIB og som tømrer kommer godt med. Det samme gjorde hans erfaring fra Krydderhagen og Helsfyr Hotell. - Vi har mange flinke folk som har bidratt i samspillsfasen. Som i alle våre prosjekter er tekniske kontrollere sentrale. Siden prosjektet har svært høye miljøambisjoner, har også kompetansen til BREEAM-ansvarlig Anastasia Wraa vært avgjørende for at forprosjektet har vært vellykket. Totalt har ti medarbeidere i AF Bygg Oslo vært delaktige i prosessen. Med kunde og brukerne har prosessen totalt involvert 50-60 personer.

Den største endringen i prosjektet var energiforsyningen. Det var i fase 1, pga. usikkerhet omkring fjernvarme i området, forutsatt å utnytte egne borebrønner til varme og frikjøling. Dette ble endret i forprosjektet til å utnytte fjernvarme. Noe som krevet egne kjølemaskiner og tørrkjølere. I framtiden vil fjernvarmen hentes fra et microenergisystem som er planlagt like ved bygget. Her skal Fortum lagre fjernvarme i mange borebrønner.

Samspill på Teams

Raske avklaringer

Samspillsfasen ble gjennomført med flere møteserier med ulike temaer. I snitt deltok mellom 10-15 deltakere.

-Tanken var at vi skulle benytte Last Planner System. I og med at vi ikke kunne ha fysiske møter og vi ikke enda har digitalisert prosessen med Last Planner, ble prosjekteringsmøtene mer tradisjonelle. I snitt deltok 15 til 20 deltakere og møtene varte om lag to til fire timer. Enkelte møter ble også lengre. Tilbakemeldingen fra brukerrepresentantene, arkitekt, tekniske underentreprenører og alle som har bidratt er at tiden har vært kort, men at alle er overrasket over hvor bra prosessen har godt selv om vi har hatt digitale møter, sier Øystein. Selv hadde han god erfaring med digitale møter siden han sist sommer flyttet permanent til Kristiansand og hovedsakelig jobber fra hjemmekontor. Han gjør seg flere refleksjoner. – Selv om det er viktig å møte folk og bli kjent, er det mange av de fysiske møtene som fremover kan skje digitalt. Reiser er tidkrevende, koster mer og påvirker miljøet. Ofte deltar flere ressurspersoner i prosjekteringsmøter for å få innsikt og kunne gi korte avklaringer underveis. Digitalt kan de samtidig gjøre andre oppgaver, sier Øystein. Han får støtte fra kunden.

-Da vi ble nødt til å gjennomføre møtene digitalt, tenkte jeg at dette fort kunne bety kaos og en forsinkelse av prosessen. I stedet har samspillet hatt en god struktur. Vi har heller innkalt til hyppigere digitale møter for raske avklaringer. Vi hadde deltakere fra Bergen, København, Kristiansand og Oslo. Normalt er det tyngre å kalle inn til møter der folk må både fly og overnatte.  I samspill trenger vi ofte fagpersoner til å avklare detaljer. De samme trenger ikke å delta i alle diskusjonene.  Sitter du i samme møte vil det ofte bli sett på som negativt at du holder på noe annet. Digitalt blir ikke dette tema, sier Geir Arne Hansen.

3RW arkitekter & NORD Architects

Planlagt byggestart mars 2021

Prosjektet skal gjennom en ekstern kvalitetssikring (såkalt KS2-behandling). Dette vil utgjøre beslutningsunderlaget når byrådet skal behandle budsjettet høsten 2020. Dersom reguleringsplanen og den politiske behandlingen i Oslo kommune blir vedtatt i høst, er planlagt byggestart i mars 2021. Ferdig i 2023.

Fra AF Bygg Oslo, er Bård Eckmann tiltenkt som prosjektleder.

Skisser fra inneområdene
3RW arkitekter & NORD Architects