Hopp til hovedinnhold
Oscar Børke, Stine Heggtveit og Kozh Fars foran brakkeriggen på Hamar.
Bygg, AF Gruppen

Våtromskonsept åpner nye markeder

Gamle bad og vann- og avløpsrør utgjør en risiko for vannlekkasjer. Dette er ofte utslagsgivende for at flere sameier tar et felles grep. AF Byggfornyelse har hatt stor suksess i Oslo med sitt våtromskonsept siden tidlig på 2000-tallet. Ambisjonen om å ta en større markedsandel utenfor hovedstaden skjøt for alvor fart med det første oppdrag i Drammen i 2015. Nå har de fått et solid fotfeste i Innlandet.

Fremdrift

-For noen år siden inviterte OBOS oss til et prosjekt på Innlandet. Deretter har det gått slag i slag. Bare i år har vi rehabilitert 200 bad i to parallelle prosjekter her. På begge prosjektene er OBOS Prosjekt leid inn som prosjektleder. På Elverum rehabiliteres utleieleiligheter for Sykehuset Innlandet. På Hamar oppgraderes badene for beboerne i Stangeveien borettslag, forteller Jo Faltin Jakobsen, prosjektsjef i AF Byggfornyelse.

- Vi har industrialisert prosessen med våtroms-rehabilitering på en måte som ingen av våre konkurrenter her har. Fremdriften er vårt største konkurransefortrinn med fem uker per bad. Vi starter i én ende av blokkene og jobber oss gjennom hele. Det er et «tog» som går med igangsettelse av et visst antall bad som er knyttet til samme vann- og avløpsstamme. Dersom dette er åtte, vil det være oppstart på åtte nye bad hver uke. Fra uke fem ferdigstilles tilsvarende antall hver uke. Vi ser at færre velger å bo hjemme i oppussingsperioden, selv om vi legger til rette for dette med tilbud om toalett og dusjbrakker, sier Jo. 

- På viktig fag som riving og rør har vi med en samarbeidspartnere fra Oslo. For å holde god produksjon og fremdrift, er vi avhengig av samarbeidspartnere som tenker på samme måte som oss. Alt er nøye planlagt og arbeidet som skal skje må foregå på eksakt tidspunkt. Flis- og mur, maler og elektrikere er lokale. Vi har eksempelvis brukt det samme elektriker-firmaet fra Elverum i fire og fem år, sier Jo.

Ivareta beboere

-Vi holder på å skifte ut alt av rør og pusse opp baderommene i 75 leiligheter for Stangeveien borettslag på Hamar.  Dette er et såkalt klausulert borrettslag. Alle beboere er over 60 år og eller trygdet. OBOS Prosjekt ønsket en samarbeidspartner med gode referanser på beboerhåndtering. I dette prosjektet valgte byggherre å leie hotell til beboerne mens oppussing av den enkeltes bad pågår. De som fortsatt bor her holdes oppdatert om pågående arbeid, sier prosjektleder Oscar Børke i AF Byggfornyelse. 

-Kompetansen til å velge metode for fornying av avløpsrørene satt vi ikke med selv, sier Heiki Skavhaug, styreleder i borettslaget. - Vi ønsket derfor en stor og seriøs totalentreprenør som kunne gjennomføre prosjektet med en stram framdriftsplan. De måtte kunne håndtere logistikken rundt våre beboere som skulle flytte hjemmefra i ukene oppussing av deres bad varte.

-En sentral oppgave var å sikre at nødvendige beslutninger ble tatt til rett tid, sier Ann-Charlott Ejander, prosjekt- og byggeleder i OBOS Prosjekt. -  Vi visste at vi sto overfor en beboergruppe som antagelig ville ha utfordringer med konsekvensene av et slik prosjekt. Sammen med beboerne skulle vi hjelpe dem med å ta valg gjennom hele prosessen. Alt fra planlegging av eget bad, bestillingsmøter og forberedelser til oppstart og nødvendig tildekking ble ivaretatt. For mange har det også vært fysiske utfordringer med en del av disse oppgavene siden flere har rullator, sier Ejander.

- Borettslaget har én hovedinngang, alle leiligheter har egen atkomst via felles korridorer. Grensesnittet mellom byggeplass og beboere var visket ut allerede før oppstart. Full drift og fremkommelig for rullator i samme korridor har tidvis vært krevende, sier Ejander som trekker frem viktigheten av å ha en entreprenør som var så godt drillet på gjennomføring av våtromsprosjekter.  

Forventningsavklaring

- Dette har vært en stor fordel at styreleder har vært beboerkontakt. En del av beboerne har kognitiv svikt, eller er i en vanskelig situasjon. Koronasituasjonen har i tillegg gjort dette ekstra krevende. Vi har lagt ned mye tid og arbeid for å sikre et tett samarbeid med borettslaget. Det er laget egne rutiner på KS og fremdrift og for smittevern. I tillegg til munnbind og hansker, er det begrensninger på antallet som arbeider i hver leilighet, sier prosjektingeniør Kozhen Fars i AF Byggfornyelse.

-Koronasituasjonen har skapt usikkerhet med mange mennesker involvert på anleggsplassen. Dette er blitt løst på en framifrå måte. Det er flere som har gruet seg til ulike faser av prosjektet. Bråk fra pigging og kjerneboring og til skitten som kan følge med et slikt prosjekt. Behovet for informasjon underveis i prosjektet er løst slik at den enkelte i all hovedsak føler seg ivaretatt, sier Skavhaug.

-Forventningsavklaring er viktig. Siden mange ikke håndterer mobiltelefon, holder det ikke med SMS-varsling. Vi sørger for å repetere og varsle om pågående arbeider for eksempel med plakater i oppganger, forteller Oscar.

- Skulle jeg driste meg til en totalvurdering, vil jeg si at ut fra tilbakemeldingene har vi hatt et meget vellykket prosjekt. Beboerne synes at ulempene underveis har vært verdt å ta med seg for å kunne komme hjem til et nyoppusset bad, og så til jul da, sier Skavhaug.

Flere oppdrag

- Vi har opparbeidet et godt tillitsforhold til OBOS. Vi må selvsagt være konkurransedyktige på pris, men i all hovedsak er det god prosjektgjennomføring som bygger tillit, sier Jo.

-Vi har også mottatt tilleggsarbeider. Blant annet skal vi etablere nye oppholdsrom som vil fungere som utleie til familie og bekjente av dem som bor i borettslaget, sier Oscar. – Vi har et seniorsenter i kjelleren som er et aktivitetssenter i Hamar. Her skal vi også gjøre noen tilpasninger. Dette arbeidet vil vi ta fatt på etter at vi er ferdige med leilighetene.

- Det var mange beboere som mente det var en skummel vei å gå da vi valgte leverandør uten anbud. Nå som prosjektet går mot slutten mener jeg vi har fått en leveranse til en pris som begge parter kan leve med. Slik skal det være, sier Skavhaug.

Tre tips til borettslag som skal rehabilitere bad

  1. Sørg for å ha tilstrekkelig tid til planlegging og forventningsavklaring
  2. Dersom det er mange eldre og syke, kan det være lurt å få på plass en beboerkontakt som kan bistå den enkelte gjennom hele prosessen
  3. Det er mange ønsker. Selv med en valgt felles løsning, er det alltid noen som vil ha noe annet. Det kan være greit å sikre/prise et mulig opsjonsalternativ