Hopp til hovedinnhold

Tunnelutbedring Porsgrunn

Rehabilitering av 860 meter tunnel med riving, bergsikring, ny vann- og frostsikring, etablering av to nye tekniske bygg, og komplett oppgradering av elektro.

Prosjektstatus

   Apr 2019
   Nov 2019

   Om prosjektet

   Porsgrunnstunnelen rehabiliteres for å øke trafikantsikkerheten, spesielt med hensyn til brannsikkerhet og trafikkulykker. Rehabiliteringen er en del av et landsomfattende rehabiliteringsprogram for tunneler.

   • 72 MNOK

    Kontraktsum
   • 860

    meter tunnel
   AF Gruppen

   Rehabilitering av Fv. 356 Porsgrunnstunnelen

   Statens vegvesen er i gang med et landsomfattende rehabiliteringsprogram for tunneler som også omfatter flere tunneler i Telemark, deriblant fylkesveg 356 Porsgrunnstunnelen.

   Målet med utbedringen er å øke trafikantsikkerheten i tunnelen, spesielt med tanke på brannsikkerhet og trafikkulykker, og at tunnelen skal oppfylle kravene i Tunnelsikkerhets-forskriften for fylkesvegtunneler innen 01.01.2020.

   I tillegg er det et behov for å utføre tyngre vedlikeholdsarbeider i tunnelen som følge av alder på installasjoner med stadig økende vedlikeholdskostnader for å holde tunnelen i daglig drift.

    

   • Tunnelen sett fra utsiden

   Arbeidene som utføres:

   • Etablering av havari- og stopp-lommer utenfor begge ender av tunnelen. Det bygges her også nye teknisk bygg for å ivareta dagens krav til elektroinstallasjoner.
   • Utenfor tunnelens vestre ende etableres et nytt oppsamlingsbasseng for rensing av tunnelvaskevann, samt oppsamling av brannfarlig væske fra eventuelle utslipp inne i tunnelen.
   • Det skal bygges nytt vegrekkverk inn mot tunnelen i begge ender. Det utføres i tillegg sikring av enkelte påkjørselfarlige sidehindre inne i tunnelen.
   • Utskifting og fornying av vann- og frostsikring gjennom deler av tunnelen. Det utføres tiltak for å unngå drypp og isdannelser i kjørebanen.
   • All bergsikring gås igjennom, og det utføres supplerende sikring gjennom store deler av tunnelen.
   • Det monteres fullverdig brannventilasjon etter dagens sikkerhetskrav.
   • Ny tunnelbelysning monteres inkl. reservebelysning som trer i kraft ved bortfall av strøm.
   • Nye nødstasjoner (telefon og brannslokningsapparater) monteres inne i og utenfor tunnelen.
   • Evakueringslys monteres på tunnelveggen gjennom hele tunnelen.
   • Utenfor tunnelen blir det nødstyringspanel slik at redningsetatene har mulighet for å stanse trafikk og gi meldinger over radio til trafikanter inne i tunnelen.
   • Fjernstyrte bommer utenfor tunnelen for stans av trafikk lokalt og fra Vegtrafikksentralen. Disse kombineres med røde blinklyssignaler og kameraovervåkning av innkjøringssonene til tunnelen.
   • Nytt nødstrømsanlegg for å ivareta påkrevd driftstid for sikkerhetsinstallasjoner i tunnelen ved strømbortfall.
   • Høydehindre for å unngå at kjøretøy med for stor høyde slipper inn i tunnelen.
   • Fornying av alt kabelanlegg i tunnelen. Det benyttes brannsikre kabler for vitale sikkerhetsinstallasjoner.
   • Dagens detonasjonsporter for tilfluktsromsdelen i midtre del av tunnelen rehabiliteres. Ny belysning settes opp for tilfluktsrommet, samt påkrevd ventilasjonssjakter for dette inne i tunnelen.

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Samferdsel og underjord
   Forretningsenhet: AF Anlegg
   Kunde: Statens vegvesen
   Entrepriseform: Hovedentreprise