Hopp til hovedinnhold

Rehabilitering av Vålerengatunnelen

AF Anlegg rehabiliterer den 832 meter lange tunnelen mellom Etterstad og Kværnerdalen.

Prosjektstatus

   Nov 2019
   Jan 2021

   Rehabilitere og forsterke

   AF Anlegg skal rehabilitere Vålerengatunnelen for Statens vegvesen. En del av arbeidet er å forsterke tunnelen, slik at Bane NOR senere skal kunne bygge flere togspor over tunneltaket. Rehabiliteringsarbeidene vil pågå i perioden januar – desember 2020. I perioden april – desember 2020, vil det ene av tunnelløpene være stengt, slik at tunnelens kapasitet halveres.

   • 301 MNOK

    Kontraktssum

   • 832

    meter med tunnel

   AF Gruppen

   Følgende arbeid skal utføres i forbindelse med rehabiliteringen av tunnelen: 

   * Forsterke tunnelen i forbindelse med Bane NOR sitt prosjekt "Kapasitetsøkning Brynsbakken".  Fjerne gammel betong, forsterke fjellet, tette for vanninnsig og etablere nytt tunneltak og nye vegger.
   * Bygge nye tekniske bygg
   * Bygge ny renseløsning for vaskevann i tunnelen (sedimenteringsbasseng)
   * Oppgradere eksisterende rømningsveier og etablere flere nye
   * Forbedre brannbeskyttelsen
   * Reparere skadet betong
   * Skifte ut det elektriske anlegget

   Les mer om prosjektet på Statens vegvesen sine sider

   Tunnelen åpnet for trafikk i 1987 og 1989 for henholdsvis nordgående og sørgående løp. I sør ender tunnelen på Lodalsbrua, som har videre tilkobling til Ekebergtunnelen, som er en del av Operatunnelen. I nord går tunnelen opp i dagsone ved Etterstad.

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Samferdsel og underjord
   Kunde: Statens vegvesen Region øst
   Entrepriseform: Hovedentreprise
   Entreprenør: