Hopp til hovedinnhold
AF bygger Bispevika (Foto: Oslo S Utvikling)

Boligutvikling i Bjørvika

Før var Bjørvika en trafikkmaskin. Nå er store deler av trafikken fjernet og erstattet med et nytt og grønt nabolag ved sjøkanten. Sammen med OSU har AF Gruppen gjennomført flere av prosjektene i den nye bydelen i Bjørvika. (Foto: Oslo S Utvikling).

Prosjektstatus

  Mar 2017
  Jul 2020

  Om prosjektet

  Bispevika utgjør sammen med Barcode en helt ny bydel i Oslo, Bjørvika. Sammen med Oslo S Utvikling (OSU) har vi vært med å forvandle området til et pulserende byrom med leiligheter og restauranter. AF Gruppen har vært entreprenør på prosjektene Dronninglunden, felt B2, Vannkunsten og grunn- og kjellerarbeider på Clemenskvartalet, Bispevika Syd, Felt B8a.

  • MNOK 1109

   Kontraktssum for prosjektene Dronninglunden og Vannkunsten

  • 48.000 kvm.

   Bygningsareal fordelt på 355 leiligheter og næringsareal 8.000 kvm

  • Samspillprosjekt mellom AF Gruppen og Oslo S Utvikling

  • Innovasjonsarbeid i prosjektering, innkjøp, utførelse og salg

  AF Gruppen

  Bispevika, oslo

  OSU tenker nytt

  Før var Bjørvika en trafikkmaskin. Nå er mye av trafikken ledet under bakken, betongmaskinen er jevnet med jorden, og opp vokser et nytt og grønt nabolag.

  Da OSU skulle planlegge utbyggingen av Bispevika i Bjørvika, ble de største og mest anerkjente entreprenørene i bransjen invitert til å komme med forslag til hvordan området best kunne realiseres gjennom industrialisering, digitalisering, samhandling, planleggingsprosesser og kontraktstrukturer som kunne gi gode løsninger og store reduksjoner i byggekostnader.  

   

  • Vannkunsten i Bjørvika
   Vannkunsten består av 9 hus med et stort utvalg unike 2- til 4-roms leiligheter med BRA fra 40 til 140 kvm. Les mer på vannnkunsten.no
  • Dronninglunden
   AF Gruppen bygger Dronninglunden, felt B2 ved Dronning Eufemias gate. Bygget er formet som en hestesko og omfavner en blomstrende byhage. Også takterrassen i 9. etasje blir et frodig område hvor beboerne kan nyte utsikten.

  Digitalisering i prosjektet

  Virtual Design and Construction (VDC) er en måte å effektivisere byggeprosessen ved hjelp av teknisk og styringsmessig innovasjon, og har for alvor fått fotfeste i det norske bygg- og anleggsmarkedet. Metoden er allerede tatt i bruk på Bispevika-prosjektet både av AF-medarbeidere og av samarbeidspartner Norconsult.

  VDC strukturerer og fremmer samhandlingen mellom ulike aktører i et prosjekt. Det å bedre utnytte kompetansen til våre samarbeidspartnere for å oppnå konkurransefortrinn er en viktig del av AF Gruppens strategi for å bli en preferert partner for både kunder og leverandører.

  VDC består av fire grunnsteiner:

  • Definerte mål: VDC bygger på både sluttbrukerens og prosjektets mål
  • BIM: Gjennom tett samspill mellom rådgivere og entreprenør rundt BIM kan man sikre at det prosjekteres for bygging, og at man bygger det som er prosjektert.
  • ICE (Integrated Concurrent Engineering/Samtidig prosjektering): en målbasert møtemetodikk som bærer fremdriften av prosjektet.
  • Project Production Management: Dette er en samling teknikker for å planlegge og styre prosessene i prosjektet, basert på Lean-prinsipper.
  • AF sitt prosjektteam i Bjørvika
  • Barcode i solskinn
   For en arbeidsplass!
  • Sikkerhet først HMS i AF
   Sikkerhet først. AF har en kompromissløs holdning til sikkerhet og et systematisk og målrettet arbeid med helse og ytre miljø.
  • engasjert prosjektteam hos AF
   Engasjert prosjektteam i AF:-)

  Byggvirksomheten i AF

  • 20 000

   lengdemeter peler

  • 3500

   Kvadratmeter kaiplate med havnepromenade

  • 3-4

   mnd.

   Spart byggetid som følge av fiberarmering og prefabrikasjon i forskalingsløsning

  Artikler om området

  • AF-posten artikkel
   Steinkult

   Med oppdalsskifer på tak og vegger er Vannkunsten et av Bjørvikas mest særegne boligprosjekter.

   14.09.2020

  • AF-posten artikkel
   Stjernelag i Bispevika

   I april åpnet Nye Maaemo i Bispevika. Med åtte meters takhøyde og flere kjøkken, har et eget prosjektteam i AF Byggfornyelse spesialisert seg på denne type leveranser.

   13.08.2020

  • HMS i AF

   Ta vare på deg selv - bry deg om andre

   Arbeid skal planlegges og utføres slik at det ikke oppstår skade på mennesker, miljø eller maskiner. Resultatene AF oppnår i sitt HMS-arbeid avhenger av at alle er bevisst sitt ansvar og påvirkningskraft.

   Mer om HMS i AF
  • HMS Alf

   Sikker jobbanalyse

   Sikker jobbanalyse (SJA) er et viktig verktøy for å planlegge produksjonen og gjennomføre arbeidet på en sikker måte. Alle som skal gjennomføre arbeidsoperasjoner ute i prosjekt skal delta på SJA før oppstart.

   Mer om skkerhet i AF
  • Alf HMS i AF

   Rapportering av hendelser

   Alle ulykker, nesten ulykker og farlige forhold skal rapporteres. Alle rapporterte hendelser behandles slik at vi lærer av hverandres feil og unngår at vi eller kolleger blir skadet.

   Mer om sikkerhet i AF
  • maskinpark AF sikkerhet HMS

   Vis respekt for energier

   Selv i svært lav hastighet er det enorme krefter i sving når vi bruker store arbeidsmaskiner. Kommer du i klem, kommer du ikke uskadd fra det. Respekt for energiene vi håndterer og bruk av barrierer, gir kontroll og forhindrer ulykker.

   Mer om HMS i AF
  • Kildesorterer på alle byggeplasser

   Kildesortering er viktig for miljøet og AF kildesorterer avfall på alle sine prosjekter.

   Mer om miljø i AF
  OSUs visjon er å utvikle Bjørvika til å bli Norges mest attraktive nærings- og boligområde. Vi håper et samarbeid med AF skal bidra vesentlig til dette og er villige til å tenke nytt og utradisjonelt for å få det til.
  Rolf Thorsen, adm. dir i Oslo S Utvikling

  Prosjektinformasjon

  Prosjekttype: Boligbygg
  Arkitekt: Vandkunsten og LOF Arkitekter
  Kunde: Oslo S utvikling AS
  Entrepriseform: Samspillskontrakt
  Nettsted: boibjorvika.no