Hopp til hovedinnhold
AF bygger Bispevika

Boligutvikling i Bjørvika

Når AF bygger 355 leiligheter i Bjørvika, satses det på innovasjon i alle ledd av prosjektet. Gevinstene er smartere løsninger og reduserte byggekostnader.

Prosjektstatus

  Mar 2017
  Jul 2020

  Om prosjektet

  Etter å ha bygget Barcode, er Bispevika den neste delen av Bjørvika som Oslo S Utvikling (OSU) skal forvandle til et pulserende byrom med leiligheter og restauranter. AF Gruppen er valgt som entreprenør for de to prosjektene som er igangsatt så langt; Dronninglunden, felt B2, 140 leiligheter, samt prosjektet Vannkunsten, felt B6a med 240 leiligheter fordelt på ni bygg.

  • MNOK 1109

   Kontraktssum for prosjektene Dronninglunden og Vannkunsten

  • 48.000 kvm.

   Bygningsareal fordelt på 355 leiligheter og næringsareal 8.000 kvm

  • Samspillprosjekt mellom AF Gruppen og Oslo S Utvikling

  • Innovasjonsarbeid i prosjektering, innkjøp, utførelse og salg

  AF Gruppen

  Bispevika, oslo

  OSU tenker nytt

  Da OSU skulle planlegge utbyggingen av Bispevika i Bjørvika, ble de største og mest anerkjente entreprenørene i bransjen invitert til å komme med forslag til hvordan området best kunne realiseres gjennom industrialisering, digitalisering, samhandling, planleggingsprosesser og kontraktstrukturer som kunne gi gode løsninger og store reduksjoner i byggekostnader.  

  AF Gruppen er valgt som entreprenør for de to prosjektene som er igangsatt så langt med til sammen 355 nye leiligheter. Reduksjon av prosjektkostnader, reduksjon av risiko for byggherre og entreprenør, utvikling av smarte og optimale tekniske løsninger, sikring av forutsigbar og rasjonell produksjon og et engasjement som skal motivere alle parter i prosjektet til å tenke nytt, er hovedmålene i AF sitt innovasjonsarbeid i Bjørvika.  

  • Vannkunsten i Bjørvika
   Vannkunsten består av 9 hus med et stort utvalg unike 2- til 4-roms leiligheter med BRA fra 40 til 140 kvm. Les mer på vannnkunsten.no
  • Dronninglunden
   AF Gruppen bygger Dronninglunden, felt B2 ved Dronning Eufemias gate. Bygget er formet som en hestesko og omfavner en blomstrende byhage. Også takterrassen i 9. etasje blir et frodig område hvor beboerne kan nyte utsikten.

  AF satser på VDC

  Virtual Design and Construction (VDC) er en måte å effektivisere byggeprosessen ved hjelp av teknisk og styringsmessig innovasjon, og har for alvor fått fotfeste i det norske bygg- og anleggsmarkedet. Metoden er allerede tatt i bruk på Bispevika-prosjektet både av AF-medarbeidere og av samarbeidspartner Norconsult.

  VDC strukturerer og fremmer samhandlingen mellom ulike aktører i et prosjekt. Det å bedre utnytte kompetansen til våre samarbeidspartnere for å oppnå konkurransefortrinn er en viktig del av AF Gruppens strategi for å bli en preferert partner for både kunder og leverandører.

  VDC består av fire grunnsteiner:

  • Definerte mål: VDC bygger på både sluttbrukerens og prosjektets mål
  • BIM: Gjennom tett samspill mellom rådgivere og entreprenør rundt BIM kan man sikre at det prosjekteres for bygging, og at man bygger det som er prosjektert.
  • ICE (Integrated Concurrent Engineering/Samtidig prosjektering): en målbasert møtemetodikk som bærer fremdriften av prosjektet.
  • Project Production Management: Dette er en samling teknikker for å planlegge og styre prosessene i prosjektet, basert på Lean-prinsipper.
  • AF sitt prosjektteam i Bjørvika
  • Barcode i solskinn
   For en arbeidsplass!
  • Sikkerhet først HMS i AF
   Sikkerhet først. AF har en kompromissløs holdning til sikkerhet og et systematisk og målrettet arbeid med helse og ytre miljø.
  • engasjert prosjektteam hos AF
   Engasjert prosjektteam i AF:-)

  Byggvirksomheten i AF

  • 20 000

   lengdemeter peler

  • 3500

   Kvadratmeter kaiplate med havnepromenade

  • 3-4

   mnd.

   Spart byggetid som følge av fiberarmering og prefabrikasjon i forskalingsløsning

  • HMS i AF

   Ta vare på deg selv - bry deg om andre

   Arbeid skal planlegges og utføres slik at det ikke oppstår skade på mennesker, miljø eller maskiner. Resultatene AF oppnår i sitt HMS-arbeid avhenger av at alle er bevisst sitt ansvar og påvirkningskraft.

   Mer om HMS i AF
  • HMS Alf

   Sikker jobbanalyse

   Sikker jobbanalyse (SJA) er et viktig verktøy for å planlegge produksjonen og gjennomføre arbeidet på en sikker måte. Alle som skal gjennomføre arbeidsoperasjoner ute i prosjekt skal delta på SJA før oppstart.

   Mer om skkerhet i AF
  • Alf HMS i AF

   Rapportering av hendelser

   Alle ulykker, nesten ulykker og farlige forhold skal rapporteres. Alle rapporterte hendelser behandles slik at vi lærer av hverandres feil og unngår at vi eller kolleger blir skadet.

   Mer om sikkerhet i AF
  • maskinpark AF sikkerhet HMS

   Vis respekt for energier

   Selv i svært lav hastighet er det enorme krefter i sving når vi bruker store arbeidsmaskiner. Kommer du i klem, kommer du ikke uskadd fra det. Respekt for energiene vi håndterer og bruk av barrierer, gir kontroll og forhindrer ulykker.

   Mer om HMS i AF
  • Kildesorterer på alle byggeplasser

   Kildesortering er viktig for miljøet og AF kildesorterer avfall på alle sine prosjekter.

   Mer om miljø i AF

  OSUs visjon er å utvikle Bjørvika til å bli Norges mest attraktive nærings- og boligområde. Vi håper et samarbeid med AF skal bidra vesentlig til dette og er villige til å tenke nytt og utradisjonelt for å få det til.

  Rolf Thorsen, adm. dir i Oslo S Utvikling

  Prosjektinformasjon

  Prosjekttype: Boligbygg
  Arkitekt: Vandkunsten og LOF Arkitekter
  Kunde: Oslo S utvikling AS
  Entrepriseform: Samspillskontrakt
  Nettsted: boibjorvika.no