Hopp til hovedinnhold

Ny helikopterbase på Sola

I 2016 reiste redningshelikoptertjenestens nye hovedbase seg på Sola i Stavanger.

Prosjektstatus

   Oct 2015
   Mar 2017

   Om prosjektet

   AF Gruppen ble av Forsvarsbygg innstilt som entreprenør for bygging av ny helikopterbase på Sola. Byggeprosjektet er en del av Forsvarsbyggs landsomfattende oppdrag med å få på plass bygg og anlegg for de nye helikoptrene på seks ulike steder over hele landet. Helikoptrene vil være i beredskap på Sola i april 2018.

   • MNOK 107

    Kontraktssum

   AF Gruppen

   Sola Helikopterterminal, Sola, Norge

   Nytt bygg til nye helikoptre

   Avtalen omfatter bygging av nytt hangarbygg og administrasjonsbygg for 330 skvadronen på Sola, samt utomhusanlegg på land- og flyside. Prosjektet omfatter også utomhusanlegg på land- og flyside. Tiltakene på landsiden omfatter i hovedsak tilførselsvei og parkeringsareal, mens det på flysiden etableres tre oppstillingsplasser for helikoptre og ny taxevei til nytt fuel-anlegg. I alt skal det bygges ca. 6 000 m2 BTA nybygg og etableres rundt 15 000 m2 utomhus anlegg.

   Dette er det største løftet innen samfunnssikkerhet og beredskap noensinne, og vil gi en tryggere hverdag for oss alle
   Per-Willy Amundsen (Frp), justis og beredskapsminister

   Prosjektinformasjon

   Forretningsenhet: AF Bygg Prosjektpartner
   Kunde: Forsvarsbygg
   Entrepriseform: Totalentreprise