Hopp til hovedinnhold

Ny helikopterbase i Lakselv

AF av Forsvarsbygg valgt som entreprenør for helikopterbaseprosjektet på Lakselv Lufthavn, Banak.

Prosjektstatus

   Aug 2017
   Jan 2018

   Om prosjektet

   Som en del av Forsvarets landsomfattende oppdrag skal 16 nye redningshelikopter på plass innen 2020. Den nye helikopterbasen på Banak er tilsvarende de AF tidligere har bygget på Sola og Ørland.

   • MNOK 205

    Kontraktssum

   AF Gruppen

   Lakselv lufthavn, Banak, Lakselv, Norge

   Nytt bygg til nye helikoptre

   Avtalen omfatter bygging av nytt hangarbygg for 330-skvadronen på Lakselv lufthavn, Banak. Prosjektet omfatter også utomhusanlegg på land- og flyside. Tiltakene på landsiden omfatter i hovedsak tilførselsvei og parkeringsareal, mens det på flysiden etableres tre oppstillingsplasser for helikoptre. I alt skal det bygges ca. 6 000 m2 BTA nybygg og etableres rundt 15 000 m2 utomhus anlegg.

   Bytter ut Sea-King

   De gamle Sea King-helikoptrene har vært i bruk i redningstjenesten siden 1973, og skal nå skiftes ut med nye helikoptre fra 2018. Fram til 2020 skal Norge få 16 nye redningshelikoptre som skal stasjoneres på Rygge, Sola, Florø, Ørland, Bodø og Banak.

   De nye anleggene vil være tilpasset den nye helikopterflåten, og vil bestå av dokker for helikopter, verksted, kontorer, administrasjon og fasiliteter for tilstedevakt.

   Prosjektinformasjon

   Kunde: Forsvarsbygg
   Entrepriseform: Totalentreprise