Hopp til hovedinnhold

Kringsjå Studentby

På vegne av SIO har AF rehabilitert og bygget om 349 studentboliger på Kringsjå i Oslo. Alt er blitt strippet ned og bygges opp i en ny og moderne drakt. I forbindelse med rehabiliteringen ble det levert nytt solcelleanlegg som skal produsere elektrisitet til bygget.

Prosjektstatus

   Jun 2016
   Jul 2017

   Om prosjektet

   Arbeidene omfatter utskifting av fasader, påbygg av en etasje på lavblokk og bygging av totalt 349 studenthybler med tilhørende fellesarealer og utomhusarbeider.

   • MNOK 156

    Kontraktssum

   AF Gruppen

   Olav M. Troviks vei 6,

   SiO er studentsamskipnad for 25 studiesteder i Oslo og Akershus.

   Byggene ble oppført da Kringsjå studentby ble etablert i 1969, og prosjektet er et ledd i SiOs strategi for oppgradering av den eldre bygningsmassen på Kringsjå. Studentboligene i Olav M. Troviksvei 8-10 var utdaterte og lite attraktive for studentene, og AF Byggfornyelse vant oppdraget med å gi både hyblene og fasadene et realt løft. 

   Prosjektet er et av de første i AF der planleggingsverktøyet LEAN benyttes, og etasje for etasje blir nå modernisert for å tilfredsstille dagens standard.

   Tiltaket gir også flere og mer moderne studentboliger. Det blir en økning på 114 hybler sammenlignet med dagens situasjon.

   Solceller dekker 25% av elektrisitetsbehov

   I forbindelse med rehabiliteringen av studentboligene ble det besluttet å utnytte det flate taket med å plassere solceller på et av byggene. AF Energi & Miljøteknikk leverte nytt solcelleanlegg på 57 kWp, solcellene er beregnet til å dekke 25% av byggenes behov for elektrisitet.

   Arealutnyttelsen er maksimert og panelene er rettet 15 grader mot sør for å oppnå størst mulig produksjon. Solcellene produserer elektrisitet kontinuerlig gjennom året.

   • Solceller plassert på taket
   Dette markerer starten på oppgraderingen og utviklingen av Kringsjå studentby, og det er viktig for SiO å samarbeide med en solid og anerkjent entreprenør. Vi har gode erfaringer med AF Gruppen fra tidligere, og det gir også trygghet for at leveransen blir i tråd med våre forventninger.
   Helge Haugen, eiendomsdirektør i SiO.

   Prosjektinformasjon

   Prosjekttype: Rehabilitering og ombygging
   Forretningsenhet: AF Byggfornyelse
   Kunde: Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)